Common Data Environment-CDE

Common Data Environment-CDE

Common Data Environment-CDE (môi trường dữ liệu chung) chỉ đơn giản là một không gian số hóa trong đó chứa rất nhiều thông tin của dự án xây dựng. Với số lượng lớn dữ liệu số được tạo ra và chia sẻ trong vòng đời của dự án, CDE sẽ trở thành một môi trường lý tưởng để thúc đẩy cách thức làm việc hợp tác. CDE được coi là nền tảng mà từ đó bạn có thể quản lý, phổ biến dữ liệu và thông tin dự án giữa các đội nhóm làm việc trong một quy trình được quản lý suốt vòng đời của dự án.

common data environment-cde

Một nơi cho tất cả mọi thứ

CDE không chỉ là nơi để chia sẻ thông tin hình học. Các thông tin khác như mã đăng ký, tiến độ, hợp đồng, báo cáo và thông tin mô hình đều được chia sẻ, dựa trên khái niệm mô hình liên đới (federated model) bằng cách đưa thông tin của mọi người vào một không gian ảo. PAS 1192: 2 đã được đưa ra để tránh những nghi ngờ về tất cả các thông tin dự án, cho dù là trong môi trường BIM hoặc trong các định dạng dữ liệu thông thường, phải được chia sẻ bằng cách sử dụng một môi trường dữ liệu hợp tác duy nhất. Thành lập môi trường CDE nên là ưu tiên hàng đầu trong một tổ chức. Nó được thể hiện dưới dạng máy chủ dự án hoặc một hệ thống truy xuất tập tin, nhưng điều cần lưu ý đó là dạng số hóa. Các giải pháp hệ thống quản lý tài liệu và dữ liệu bao gồm nhiều mức theo chi phí và chức năng. Trong khi một số hệ thống quản lý tệp như DropBox cung cấp dịch vụ miễn phí và có thể không phù hợp với PAS 1192: 2 và BS 1192. Các giải pháp CDE khác có thể bao gồm các tính năng như kiểm soát tài liệu, nhắn tin tức thời, khả năng đánh dấu và xem lại các tệp mô hình trực tiếp trong CDE.

Làm việc trên môi trường điện toán đám mây

Nếu bạn nghĩ về ngành ngân hàng hoặc dự án xây dựng, họ bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và an toàn. Các dịch vụ theo yêu cầu, dựa trên web, lưu trữ trên máy chủ, trả tiền khi bạn truy cập, thường được gọi là nhà cung cấp dịch vụ phần mềm (SaaS), đã phát triển qua nhiều năm. Khi lưu trữ đám mây, tốc độ xử lý và internet tăng lên, thuật ngữ SaaS đã không trở nên phổ biến cho đến những năm 2000, trước khi nó được gọi là Cung cấp Dịch vụ Ứng dụng (ASP). Các nền tảng cộng tác này bắt đầu từ cuối những năm 1990 và hoạt động bằng cách cho phép bạn truy cập phần mềm hoặc ứng dụng qua internet chạy trên máy chủ của nhà cung cấp SaaS. Giờ đây vấn đề về tốc độ internet và khả năng lưu trữ dữ liệu đã không còn là mối bận tâm lớn. Với kết nối 4G và lưu trữ đám mây an toàn không tốn kém, các nhà cung cấp SaaS đang cung cấp các giải pháp CDE để hỗ trợ nhiệm vụ BIM cấp 2 của chính phủ. PAS 1192: 2 và PAS 1192: 3 sẽ cung cấp hướng dẫn về khung làm việc của CDE. Có một số tranh luận về việc ai sẽ là người trả chi phí cho quá trình thiết lập CDE. Nhiệm vụ này cần được làm rõ ngay từ đầu nếu CDE được sở hữu bởi chủ đầu tư, và cần nó là một phần của dự án tổng thể và toàn bộ chi phí vòng đời của dự án. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng, Common Data Environment-CDE chính là công cụ hữu ích để chủ đầu tư dựa vào và đưa ra các quyết định hiệu quả trong tương lai. Bạn đọc có thể xem thêm các bài viết liên quan như BIM Level 2 là gì? và PAS 1192-2:2013
FEATURED TOPIC