Link tải thư viện Revit Full

Khi làm có sử dụng phần mềm Revit để thiết kế, quản lý xây dựng thì bộ thư viện đi kèm là vô cùng quan trọng. Nó giúp giảm thiểu thời gian thiết kế, đồng thời tăng hiệu quả công việc hơn.

Bộ thư viện này thích hợp dùng cho Revit mảng kiến trúc, kết cấu, cơ điện, nội thất.

Link mới cập nhật: 

Family tổng hợp: https://drive.google.com/file/d/124t9I1MlkL1JysVu2N4JY-kR971qUDmU/view

Family nội thất: https://drive.google.com/open?id=1cZpY9MAjiytF5XjXXJN9-_shX3hxC58i

Family thi công: https://drive.google.com/open?id=1J6BW0w8VcJ1f5kNr_Y6hZyH8TVIFWHsN

Addin Revit 2017: https://drive.google.com/file/d/1KOw_astKo2ehf5NcYxaZq7DoeNNSOF5W/view

Mật khẩu giải nén: congnghebim.vn

 

FEATURED TOPIC