Link tải các phần mềm thiết kế kiến trúc

Pass giải nén: congnghebim.vn
  • Revit 2017
Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCMm13cjZzQVg2T00
  • 3dsMax 2017
Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCbmVOS0hwUUpDd2s
  • Sketchup 2016
Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCQWoyZEFvS0MyVGM
  • Photoshop CS6
Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCUkROb1pZQlMwdG8
  • Autocad 2007
Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCMm13cjZzQVg2T00
  • Autocad 2013
Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCeHJSc1BjbVRqT1U
FEATURED TOPIC