Định dạng IFC là gì?

Định dạng IFC là gì?

Các nhà phát triển ứng dụng BIM là những đơn vị hàng đầu về tiêu chuẩn IFC, cho phép chia sẻ và trao đổi mô hình 3D giữa các ứng dụng liên quan đến thiết kế, xây dựng và quản lý tòa nhà. Ưu điểm chính của việc sử dụng định dạng IFC thay vì các định dạng tập tin khác là thông tin BIM được bảo toàn trong quá trình truyền dữ liệu. Ví dụ, các đối tượng tường sẽ vẫn được giữ nguyên, bảo toàn tất cả các thông tin 3D đã được thiết lập trước đó sau khi tệp IFC được mở ra trong một ứng dụng khác. Đặc điểm của định dạng IFC:
  • IFC là viết tắt của Industry Foundation Classes
  • IFC là một khuôn khổ tiêu chuẩn tổng quát cho phép chia sẻ thông tin và khả năng tương tác trong suốt tất cả các giai đoạn của chu trình xây dựng.
  • Các đối tượng định dạng IFCs là các phần tử dữ liệu thể hiện các bộ phận của công trình, hoặc các phần tử của một quy trình, và chứa các thông tin liên quan.
  • IFCs được sử dụng bởi các ứng dụng máy tính để ghép nối các mô hình số liên quan đến tòa nhà, có chứa tất cả các thông tin của các bộ phận và mối quan hệ của nó, và được chia sẻ giữa các thành viên dự án.
  • IFC được phát triển bởi AIA (International Alliance for Interoperability)

Chia sẻ dữ liệu BIM

Nền tảng IFC cung cấp kết nối hai chiều giữa mô hình BIM và các ứng dụng đa dạng như kiểm tra mã sản phẩm, phân tích kết cấu, dự toán chi phí và phần mềm thiết kế HVAC.

định dạng IFC

Ưu điểm khi dùng định dạng IFC

  • Cung cấp định dạng trao đổi dữ liệu chuẩn mang tính công nghiệp hóa, tính tổng quát hóa
  • Kết nối hai chiều giữa đa dạng các ứng dụng
  • Các đối tượng mô hình công trình BIM được đảm bảo trong quá trình truyền dữ liệu

định dạng IFC

Hình ảnh này cho thấy cách Archicad giao tiếp với các chương trình phân tích kết cấu và năng lượng thông qua định dạng IFC.

FEATURED TOPIC