Tại sao chủ đầu tư nên quan tâm đến BIM?

Tại sao chủ đầu tư nên quan tâm đến BIM?

Tại sao chủ đầu tư nên quan tâm đến BIM?

Các quy trình tinh gọn (Lean Processes) và mô hình hóa kỹ thuật số đã cách mạng hóa ngành công nghiệp sản xuất và hàng không vũ trụ. Người sử dụng sớm các quy trình sản xuất và các công cụ, như Toyota và Boeing, đã đạt được sự thành công trong sản xuất và thành công trong thương mại (Laurenzo 2005). Những người chấp nhận muộn đã buộc phải bắt kịp để cạnh tranh; Và mặc dù họ có thể không gặp trở ngại kỹ thuật mà những người đầu tiên chấp nhận, họ vẫn phải đối mặt với những thay đổi quan trọng trong quá trình làm việc của họ. Ngành công nghiệp AEC đang phải đối mặt với một cuộc cách mạng tương tự, đòi hỏi cả quá trình thay đổi và chuyển đổi mô hình từ tài liệu dựa trên 2D và các quá trình chuyển giao được phát triển thành dạng số và quy trình làm việc hợp tác. Nền tảng của BIM là một hoặc nhiều mô hình xây dựng có sự phối hợp và giàu thông tin với khả năng tạo mẫu ảo, phân tích và xây dựng ảo của một dự án. BIM adoption Các công cụ này mở rộng khả năng về CAD ngày nay với việc kết nối thông tin thiết kế với các quy trình doanh nghiệp như ước tính, dự báo và hoạt động kinh doanh. Nó tiếp cận theo hướng hợp tác hơn là bị phân mảnh tới quá trình mua sắm của dự án. Sự hợp tác này nhằm xây dựng niềm tin và các mục tiêu chung phục vụ chủ đầu tư hơn là các mối quan hệ cạnh tranh mà ở đó mỗi thành viên của nhóm cố gắng tối đa hóa các mục tiêu cá nhân của mình. Ngược lại, với các quy trình dựa trên bản vẽ, các phân tích được thực hiện độc lập với thông tin thiết kế tòa nhà, thường phải nhập các dữ liệu trùng lặp, và dễ bị lỗi. Kết quả là mất lượng thông tin về dự án theo các giai đoạn, gây ra các các sai sót và thiếu sót, và phải bỏ nhiều công sức để tạo ra thông tin chính xác của dự án, như biểu đồ dưới đây. chủ đầu tư quan tâm đến BIM A: quy trình dựa trên tài liệu giấy, quy trình Thiết kế-Đấu thầu-Xây dựng truyền thống. B: quy trình quản lý dữ liệu cơ sở truyền thống. C: quy trình chuyển giao dựa trên phối hợp BIM. D: thiết lập dữ liệu quản lý cơ sở. E: tích hợp quản lý cơ sở với hệ thống văn phòng. F: sử dụng bản vẽ hoàn công cho những phần trang bị thêm. G: cập nhật dữ liệu quản lý cơ sở. Với các quy trình dựa trên BIM, chủ đầu tư có thể nhận ra lợi tức lớn hơn từ việc đầu tư của mình do quá trình thiết kế tích hợp cải tiến làm tăng giá trị thông tin dự án trong từng giai đoạn và tăng hiệu quả làm việc cho đội ngũ dự án. Đồng thời chủ đầu tư có thể thu được những khoản lợi tức trong chất lượng dự án, chi phí và hoạt động của cơ sở. Cách tiếp cận chuyển dự án tích hợp (Integrated Project Delivery-IPD) theo hướng mới để thu hút dự án xây dựng nhằm đạt được sự hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các thành viên của một nhóm dự án. BIM IPD   BIM đã chứng minh là một công nghệ dành cho IPD. Vai trò của chủ đầu tư trong việc khởi động và duy trì các dự án IPD là trung tâm và quan trọng, và bắt đầu với hợp đồng dự án đầu tiên, đôi khi được gọi là "Thỏa thuận tích hợp cho chuyển giao dự án tinh gọn". Hợp đồng IPD thường chỉ định các công cụ phần mềm BIM mà các thành viên trong nhóm sẽ sử dụng, và các giải pháp chia sẻ thông tin máy chủ dự án sẽ hỗ trợ cho lợi ích của dự án nói chung. Theo hợp đồng IPD, chủ đầu tư đóng một vai trò tích cực thông qua vòng đời của dự án, tham gia vào quá trình ra quyết định ở tất cả các cấp. Các công cụ BIM là điều cần thiết cho chủ đầu tư để hiểu ý định của đơn vị thiết kế và nhà xây dựng, những người tạo nên đội ngũ IPD. Như vậy, chủ đầu tư có thể sử dụng BIM để quản lý rủi ro dự án, nâng cao chất lượng dự án, và mang lại giá trị cho doanh nghiệp của họ. Bạn đọc muốn tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm IPD, mời tham khảo bài viết "Chuyển giao dự án tích hợp IPD và BIM".