Chuyển giao dự án tích hợp IPD và BIM

Integrated Project Delivery (IPD) & Building Information Modeling (BIM)

Quy trình truyền thống: Design Bid Build: các hợp đồng riêng biệt.

 • Design Bid: cách tiếp cận truyền thống, chủ đầu tư và các bên liên quan khác. Đôi khi gọi là Design-Bid-ReDesign-ReBid-Build (thiết kế-thầu-thiết kế lại-thầu lại-xây dựng).
 • Design Build: một đơn vị sẽ thực hiện dự án phần thiết kế kiến trúc/kết cấu và thi công thông qua một loại hợp đồng.
 • CM-at Risk, or GMP: quản lý thi công là đơn vị tư vấn cho chủ đầu tư trong suốt giai đoạn thiết kế, và hoạt động như một tổng thầu trong suốt quá trình xây dựng với cam kết chuyển giao dự án với một mức giá hợp lý nhất.
 • Turnkey Project Delivery: thường xuyên sử dụng đối với các công trình nhà máy điện, nhà máy sản xuất cơ sở vật chất, nhằm mục đích cung cấp cho chủ đầu tư một cơ sở hạ tầng hoàn thiện, sẵn sàng để vận hành sản xuất. Design Bid Build
 • Sử dụng cho các dự án chuyển giao gồm 3 giai đoạn, 3 bên liên quan.
 • Hợp đồng độc lập giữa đơn vị kiến trúc/chủ đầu tư và thi công/chủ đầu tư.
 • Các công việc tuần tự nhau
 • Phổ biến cho chủ đầu tư công, với yêu cầu lựa chọn mức đấu thầu thấp.
 • Ưu điểm:
  • Sử dụng phổ biến
  • Quy trình tuần tự
  • Thiết kế hoàn chỉnh trước khi xây dựng
  • Vai trò rõ ràng giữa các bên
  • Sự cạnh tranh dẫn đến mức giá thấp nhất
  • Cả đơn vị thiết kế và thi công đều chịu trách nhiệm chính trước chủ đầu tư
 • Nhược điểm:
  • Tiến độ dài, lâu hơn
  • Không biết rõ về chi phí cho đến  khi hợp đồng được nhận, dẫn đến các trường hợp do thiết kế lại, đấu thầu lại nến như vượt quá ngân sách.
  • Sự thay đổi về trình tự, sự trì hoãn luôn tồn tại.
  • Không có phân đoạn thiết kếtừ đơn vị nhà thầu.

Design Build

 • Một đơn vị được thuê bởi chủ đầu tư để thực hiện việc thiết kế, thi công.
 • Những cam kết về giá sớm hơn bởi nhà thầu dựa trên thiết kế cơ sở.
 • Ưu điểm:
  • Hợp nhất về trách nhiệm đối với cả thiết kế, thi công.
  • Lên kế hoạch về chọn lựa nhà thầu phù hợp với quy hoạch và ngân sách trong suốt giai đoạn thiết kế.
  • Cho phép theo dõi nhanh chóng quá trình chuyển giao trước khi thiết kế được hoàn thiện.
  • Giảm thiểu sự lo lắng cho chủ đầu tư về thấu chi ngân sách.
 • Nhược điểm:
  • Phần hợp đồng thiết kế kiến trúc không tách biệt, ai sẽ là bên theo dõi cho chủ đầu tư.
  • Chủ đầu tư lựa chọn đội ngũ, có thể không chọn đúng đơn vị thiết kế, thi công giỏi.
  • Tiềm năng cho sự thỏa hiệp về chất lượng để đáp ứng ngân sách.
Nhược điểm của các quy trình truyền thống:
 • Không thể phối hợp toàn bộ dự án.
 • Đôi khi các ý tưởng tốt lại ra muộn, dẫn tới dự án bị chậm tiến độ (gây thiết kế lại, dẫn đến tăng chi phí).
 • Chủ đầu tư là nguy cơ cho các nhà thầu nến như thiết kế bị lỗi.
 • Hợp đồng truyền thống đã giới hạn sự hoạt động và mức độ cải tiến.
Những biện pháp khắc phục:
 • New Tools:
  • Sử dụng những công cụ tốt hơn: BIM cải thiện khả năng giao tiếp giữa các bên liên quan, giúp mô phỏng gần nhất với phương án thiết kế, thi công.
 • Lean Construction:
  • Tối đa hóa giá trị, giảm hao phí trong quá trình chuyển giao dự án.
  • Gia tăng hiệu suất, hiệu quả của dự án.
  • Không có sự đánh đổi giữa các yếu tố thời gian, chi phí và chất lượng.
 • Integrated Project Delivery: chuyển giao dự án tích hợp.

IPD

Là phương thức chuyển giao dự án mang tính tiếp cận toàn diện để xây dựng, trong đó tất cả các bên liên quan và các bên tham gia dự án cùng làm việc ở mức độ cộng tác cao, trong suốt vòng đời của dự án để đạt được công trình mang tính hiệu quả. Mục tiêu trong các giai đoạn thiết kế, thi công:

 • Giai đoạn thiết kế (Conceptualization + Criteria Design + Detailed Design + Implementation Documents)
  • What: những phần xây dựng của dự án.
  • Who: ai chịu trách nhiệm xây dựng.
  • How: xây dựng bằng cách nào.
  • Criteria Design: giai đoạn hình thành dự án.
  • Detailed Design: thiết kế chi tiết, kết thúc giai đoạn xác định What, bắt đầu tạo lập các thông tin liên quan đến dự án.
  • Implementation Documents: triển khai Shop Drawings, các mục đích khác, đòi hỏi thời gian thực hiện ngắn hơn so với giai đoạn Detailed Design.
 • Giai đoạn thi công (Agency + Buyout + Construction + Closeout)
  • Agency: giai đoạn xin cấp phép xây dựng.
  • Buyout: giai đoạn mua sắm thiết bị.
  • Construction: giai đoạn tiến hành thi công công trình.
  • Closeout: hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Kết luận:
 • Các bên cần lựa chọn công nghệ thích hợp để chuẩn bị triển khai.
 • Xác định kế hoạch một cách đầy đủ.
 • Tổ chức các Project Team một cách hợp lý.
 • Các bên cùng tham gia sớm vào dự án.
 • Quản lý chặt chẽ, logic việc kết nối thông tin giữa các bên liên quan đến dự án.
 • Các bên cùng nhau chia sẻ lợi ích của việc ứng dụng công nghệ mới (BIM là một ví dụ)
FEATURED TOPIC