Công cụ BIM, nền tảng BIM, môi trường BIM

Công cụ BIM, nền tảng BIM, môi trường BIM

Công cụ BIM, nền tảng BIM, môi trường BIM

Bài viết này sẽ giúp bạn đọc hình dung rõ ràng về các khái niệm thường được sử dụng khi đơn vị làm việc với công nghệ BIM. Nội dung bài viết được tham khảo từ cuốn sách BIM Handbook của tác giả Chuck Eastman và cộng sự. BIM-Software Công cụ BIM (BIM Tool): Một ứng dụng cụ thể mà nó tạo ra một kết quả cụ thể; Các công cụ BIM cho việc tạo mô hình, xuất bản vẽ, đặc tả, dự toán chi phí, phát hiện va chạm và phát hiện lỗi, phân tích năng lượng, dựng hình, lên tiến độ và hình dung. Công cụ đầu ra thường độc lập, như báo cáo, bản vẽ... Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đầu ra của công cụ được xuất sang các ứng dụng khác, chẳng hạn để tính chi phí, và tính kết cấu công trình. công cụ bim Nền tảng BIM (BIM Platform): Một ứng dụng, thường là cho thiết kế, tạo ra dữ liệu cho nhiều lần sử dụng. Nó cung cấp một mô hình dữ liệu chính lưu trữ thông tin trên nền tảng này. Hầu hết các nền tảng BIM cũng tích hợp nội bộ các chức năng như xuất bản vẽ và phát hiện va chạm. Họ thường kết hợp các giao diện với nhiều công cụ khác với mức độ tích hợp khác nhau. Một số nền tảng chia sẻ giao diện người dùng và mang tính tương tác. Dự án số được thể hiện theo cấu trúc, hình ảnh và hình dạng, và các công cụ định tuyến hệ thống, được tổ chức trong hệ thống như Workbenches. nền tảng BIM Môi trường BIM (BIM Environment): Quản lý dữ liệu của một hoặc nhiều luồng thông tin tích hợp các ứng dụng (công cụ và nền tảng) trong một tổ chức. Nó hỗ trợ các chính sách và thông tin thực tiễn trong tổ chức. Thường thì môi trường BIM không được khái niệm hóa và được phát triển theo nhu cầu của công ty. Việc tự động tạo và quản lý nhiều bộ dữ liệu công cụ BIM cũng là mô tả rõ ràng về nó. Ngoài ra, khi nhiều nền tảng và mô hình dữ liệu được sử dụng, thì phải có một mức độ quản lý và phối hợp dữ liệu khác. Điều đó nhằm theo dõi địa chỉ và phối hợp giao tiếp giữa mọi người cũng như nhiều nền tảng. môi trường BIM Ngoài ra, môi trường BIM bao gồm các đối tượng và các thư viện để tái sử dụng, các giao diện với các ứng dụng mà tổ chức hỗ trợ, và liên kết tới các hệ thống quản lý và kế toán doanh nghiệp.