BIM Level 2 là gì?

BIM Level 2 là gì?

Mô hình thông tin công trình (BIM) là một thuật ngữ rất rộng mô tả quá trình tạo và quản lý mô hình kỹ thuật số của tòa nhà hoặc các cơ sở hạ tầng  khác như cầu, đường cao tốc, đường hầm...

BIM level 2 là gì

Có một số 'mức độ trưởng thành' của BIM:

 • Mức 0 (BIM Level 0): mô tả CAD không được quản lý (Thiết kế Trợ giúp Máy tính).
 • Mức 1 (BIM Level 1): mô tả CAD được quản lý bằng 2D hoặc 3D.
 • Mức 2 (BIM Level 2): liên quan đến việc phát triển thông tin xây dựng trong môi trường 3D kết hợp với dữ liệu tích hợp, được tạo ra trong các mô hình từ các bộ môn riêng biệt.
 • Mức 3 (BIM Level 3): chưa được xác định chi tiết, nhưng người ta cho rằng nó sẽ bao gồm một mô hình duy nhất, cộng tác, trực tuyến, mô hình dự án bao gồm trình tự xây dựng, chi phí và thông tin quản lý vòng đời.
Tại Anh, chiến lược xây dựng cấp Chính phủ được công bố vào tháng 5 năm 2011, tuyên bố rằng Chính phủ sẽ yêu cầu phải có sự hợp tác của BIM 3D với tất cả các thông tin về dự án và tài sản, tài liệu và số liệu điện tử vào năm 2016. Đây là yêu cầu tối thiểu cho BIM Level 2 đối với các dự án công được mua sắm tập trung từ tháng 4 năm 2016. Các quy trình cần thiết để đạt được BIM Level 2 được quy định trong:
 • PAS 1192-2: Thông số kỹ thuật để quản lý thông tin cho giai đoạn vốn / chuyển giao của các dự án xây dựng bằng mô hình hóa thông tin xây dựng.
 • PAS 1192-3: Thông số kỹ thuật để quản lý thông tin cho giai đoạn vận hành của các dự án xây dựng sử dụng các mô hình thông tin xây dựng.
Những thông số kỹ thuật công khai sẵn có này (Publicly-Available Specifications-PAS) được hỗ trợ bởi một số giao thức, tiêu chuẩn và công cụ:
 • CIC BIM Protocol: Điều này xác định các nghĩa vụ và hạn chế cụ thể về việc sử dụng các mô hình thông tin xây dựng và có thể chọn lựa bởi chủ đầu tư để thực hiện các hoạt động cụ thể. Nó có thể được kết hợp vào các hợp đồng bằng một mô hình cho phép sửa đổi.
 • Uniclass2015: Một hệ thống phân loại có thể được sử dụng để tổ chức thông tin trên tất cả các khía cạnh của quá trình thiết kế và xây dựng.
 • Industry Foundation Classes (IFC): Định dạng dữ liệu tiêu chuẩn tạo thuận lợi cho khả năng tương tác giữa các hệ thống phần mềm khác nhau.
 • COBie (Construction Operations Building Information Exchange): Định dạng dữ liệu bảng tính của thông tin mô hình xây dựng tập trung vào việc cung cấp thông tin xây dựng (chứ không phải là mô hình hình học), như bảng liệt kê thiết bị, bảng dữ liệu sản phẩm, bảo hành, danh sách các bộ phận phụ tùng, lịch trình bảo dưỡng phòng ngừa... COBie trình bày thông tin theo một định dạng dễ tiếp cận, dễ và tái sử dụng hơn. Điều này là cần thiết để hỗ trợ hoạt động, duy trì và quản lý tài sản khi nó đang được sử dụng.
 • BIM Toolkit: Phát triển bởi NBS (National Building Specification) và đưa ra một kế hoạch công việc số hóa để giúp xác định vai trò và trách nhiệm trong việc chuẩn bị thông tin và công cụ xác minh để xác định, phân loại các đối tượng và xác nhận dữ liệu bắt buộc có trong mô hình.

Cách tiếp cận theo yêu cầu của PAS 1192-2 đảm bảo rằng thông tin phù hợp được tạo ra vào đúng thời điểm để có thể đưa ra các quyết định tốt hơn trong suốt quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành các tài sản xây dựng. Thông tin được mô tả trong yêu cầu thông tin của người sử dụng lao động (Employer's Information Requirements-EIR). Bài viết đưa ra một số ý chính đề cập đến mức độ BIM Level 2 được áp dụng tại Vương Quốc Anh. Bạn đọc nên xem thêm tài liệu PAS 1192-2:2013 (Click để xem) để hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Nguồn: designingbuildings.co.uk

FEATURED TOPIC