BIM & Lean Construction - Khái niệm và cách sử dụng hiệu quả nhất

BIM & LEAN CONSTRUCTION

Lean Construction (xây dựng tinh gọn) là một cách tiếp cận mang tính sáng tạo để quản lý, theo nguyên tắc thành công của hệ thống sản xuất Toyota, áp dụng vào ngành xây dựng công trình.

BIM & LEAN CONSTRUCTION

Lean Construction là gì?

 • Tạo giá trị cho chủ đầu tư.
 • Loại bỏ hao phí.
 • Quy trình hoạt động hiệu quả.

BIM & LEAN CONSTRUCTION

Toàn bộ quy trình có thể được tích hợp trong một phương thức bổ sung: bằng cách giảm thiểu chi phí của từng bộ phận, chức năng, phần công việc, và do đó tổng chi phí sẽ được giảm thiểu.

Nguyên tắc xây dựng tinh gọn

Phạm vi Nguyên tắc
Quy trình xử lý
 • Giảm sự thay đổi
 • Giảm thời gian xoay vòng
 • Giảm kích thước hàng loạt
 • Tăng tính linh hoạt
 • Chọn một phương pháp kiểm soát sản xuất phù hợp
 • Tiêu chuẩn hóa
 • Liên tục cải tiến
 • Sử dụng hình thức quản lý trực quan
 • Thiết kế hệ thống sản xuất tối ưu
Quy trình tạo giá trị
 • Đảm bảo các yêu cầu toàn diện
 • Tập trung vào lựa chọn quan điểm
 • Kiểm tra và xác nhận
Giải quyết vấn đề
 • Tự xem xét vấn đề
 • Quyết định đồng thuận, xem xét tất cả các phương án
Các đối tác phát triển
 • Nuôi dưỡng, mở rộng mạng lưới các đối tác
BIM & LEAN CONSTRUCTION

BIM & Lean Construction

 • Cải thiện luồng thông tin cộng dồn theo các bước:
  • Từ 2D tới mô hình công trình (BIM)
  • Từ BIM tới thiết kế và xây dựng ảo (Virtual Design and Construction - VDC)
  • Từ VDC tới Lean VDC
 • Giảm thời gian xoay vòng cho các việc về bê tông cốt thép: thống kê, mô phỏng...
 • Cấu hình sản phẩm và luồng thông tin

Luồng thông tin truyền thống:

BIM & LEAN CONSTRUCTION

Luồng thông tin BIM:

BIM & LEAN CONSTRUCTION

Luồng thông tin VDC:

BIM & LEAN CONSTRUCTION

Luồng thông tin Lean VDC:

BIM & LEAN CONSTRUCTION

Yêu cầu để triển khai BIM & Lean Construction:

BIM & LEAN CONSTRUCTION
 • Lựa chọn nhân lực: mô hình, phối hợp, quản lý.
 • Sử dụng tốt các công cụ BIM.
 • Chạy dự án thử nghiệm: có thư viện Families, Templates, công trình thử nghiệm (Pilot Projects).
 • Áp dụng cho các dự án thực tế (Real Projects).
Xem thêm: Chuyển giao dự án tích hợp IPD là gì?
FEATURED TOPIC