Yêu cầu với file mẫu Revit (template files)

Yêu cầu với file mẫu Revit (template files)
Khi chúng ta bắt đầu xây dựng dự án với phần mềm Autodesk Revit, các file mẫu cần phải được thiết lập từ trước, thậm chí những file này sẽ phù hợp với từng kiểu dự án khác nhau.bim Tôi sẽ liệt kê một số yêu cầu chính phải làm khi chúng ta thiết lập file mẫu trong Revit:
 • Thiết lập các Dimension Styles
 • Thiết lập các Annotation Styles
 • Tạo các khung nhìn chi tiết mẫu Drafting Views
 • Tạo các kiểu Family hệ thống, các Components
 • Fonts
 • Các thiết lập Import/Export settings
 • Legends: trình bày các phần ký hiệu chung
 • Line styles, Line weights, Line patterns
 • Hiệu chỉnh Object Style
 • Tạo lập các Phasings
 • Tổ chức trình duyệt dự án Project Browser
 • Tạo sẵn các bảng thống kê Schedules
 • Thiết lập các kiểu khung tên A4,A3... cho đơn vị
 • Xây dựng hệ thống các ghi chú Tags
 • Tạo đầy đủ các khung nhìn mẫu (View Templates)
Khi hoàn thiện các công việc trên, file mẫu Revit sẽ giúp chúng ta triển khai dự án một cách hiệu quả hơn. Đồng thời file mẫu sẽ luôn được cập nhật, chỉnh sửa thông qua các dự án thực tế khi triển khai theo công nghệ BIM.