Hướng dẫn cài đặt Revit 2017

Hướng dẫn cài đặt Revit 2017
  • Phần mềm sau khi giải nén có dung lượng khoảng 5,7Gb.
  • Chọn Setup để bắt đầu cài đặt.
  • Chọn Install on this computer.
  • Chọn tên quốc gia, chọn Accept và nhấn Next.
  • Điền Serial Number và Product Key mà Autodesk cung cấp cho người dùng (đã gửi qua e-mail), sau đó nhấn Next.
  • Bỏ chọn phần US Imperial trong phần Autodesk Revit Content Libraries 2017 (vì ta sử dụng hệ Metric).
  • Kết quả cuối cùng.
Tải các phần mềm BIM tại đây.