B.I.MPHẦN MỀMREVIT

Hướng dẫn cài đặt Revit 2017

  • Phần mềm sau khi giải nén có dung lượng khoảng 5,7Gb.

  • Chọn Setup để bắt đầu cài đặt.

  • Chọn Install on this computer.

  • Chọn tên quốc gia, chọn Accept và nhấn Next.

  • Điền Serial Number và Product Key mà Autodesk cung cấp cho người dùng (đã gửi qua e-mail), sau đó nhấn Next.

  • Bỏ chọn phần US Imperial trong phần Autodesk Revit Content Libraries 2017 (vì ta sử dụng hệ Metric).

  • Kết quả cuối cùng.

Tải các phần mềm BIM tại đây.

Trả lời