Một số file mẫu tạo Family trong Revit

Việc sử dụng đúng file mẫu tạo family giúp người dùng có thể quản lý các family một cách dễ dàng trong môi trường dự án. Đồng thời nếu ta hiểu và dùng đúng file sẽ giúp tạo family nhanh chóng và hiệu quả. Sau đây tôi sẽ liệt kê một số kiểu file mẫu tạo Family thường dùng: Link tải về máy tính: https://drive.google.com/open?id=1nqiHfYTJHO0NYTnX7Luj4poHLly2mJc9
TÊN FAMILY MẪU MỤC ĐÍCH
Metric Baluster.rft Tạo các thanh đứng lan can
Metric Baluster-Panel.rft Tạo các tấm Panel lan can (xen kẽ với các thanh đứng)
Metric Baluster-Post.rft Tạo các trụ của lan can ở 2 đầu và góc
Metric Casework wall based.rft Tạo các đồ vật (tủ, chạn…) gắn vào tường
Metric Column.rft Tạo cột kiến trúc
Metric Curtain Panel Pattern Based.rft Tạo các dạng bề mặt của hệ lưới trong Massing
Metric Curtain Wall Based.rft Tạo modul profile cho curtain wall
Metric Detail Item line based.rft Tạo chuỗi chi tiết theo 1 đoạn thẳng được vẽ ra
Metric Detail Item.rft Tạo chi tiết (ký hiệu mái ngói trên mặt cắt, chi tiết cắt đố, gờ…)
Metric Door-Curtain Wall.rft Tạo cửa đi trong vách kính
Metric Door.rft Tạo cửa đi thường
Metric Entourage.rft Tạo người, cây cối, xe cộ
Metric Furniture.rft Tạo đồ nội thất
Metric Generic Model  floor faced.rft Tạo đối tượng bất kỳ chỉ gắn lên sàn
Metric Generic Model  wall faced.rft Tạo đối tượng bất kỳ chỉ gắn lên tường
Metric Generic Model.rft Tạo đối tượng bất kỳ
Metric Lighting Fixture ceiling based.rft Tạo đèn chỉ gắn vào tường
Metric Mechanical Equipment.rft Tạo các trang thiết bị điện
Metric Parking.rft Tạo nơi đỗ xe
Metric Planting.rft Tạo cây cối
Metric Plumbing Fixture.rft Tạo hệ thống ống nước
Metric Profile.rft Tạo các biên dạng 2D
Metric Profile Mullion.rft Tạo biên dạng cho đố cửa
Metric Profile Rail.rft Tạo biên dạng cho tay vịn lan can
Metric Profile-Stair Noising.rft Tạo biên dạng cho mũi bậc
Metric Rebar Shape Template.rft Tạo các loại hình dạng thép
Metric Structure Column.rft Tạo cột kết cấu
Metric Structural Foundation.rft Tạo móng kết cấu
Metric Structural Framing-Beams and Braces.rft Tạo dầm, giằng kết cấu
Metric Structural Truss.rft Tạo dàn kết cấu
Metric Window-Curtain Wall.rft Tạo cửa sổ cho vách kính
Metric Window.rft Tạo cửa sổ thường

Theo các bạn, một số Family thi công dưới đây nên được tạo từ file mẫu nào???

thư viện revit thi công

thư viện revit thi công

thư viện revit thi công

Click >> Tải thư viện.

FEATURED TOPIC