Giá trị của BIM cho chủ đầu tư

Giá trị của BIM cho chủ đầu tư

Chủ đầu tư là những người hưởng lợi lớn nhất từ BIM, nó giúp tiết kiệm chi phí và thời gian trong suốt vòng đời của công trình. giá trị của bim cho chủ đầu tư

Tài liệu này được tham khảo từ Autodesk,Inc 2016, nhằm mô tả rõ nét giá trị của BIM cho chủ đầu tư trong các giai đoạn thiết kế, xây dựng và quản lý công trình.

FEATURED TOPIC