Autodesk Collaboration for Revit & BIM 360 Team

Autodesk Collaboration for Revit & BIM 360 Team

Autodesk Collaboration for Revit & BIM 360 Team

Giải pháp cộng tác BIM cho phép bạn tăng cường giao tiếp, tập trung các nỗ lực của nhóm nhằm phân phối và mở rộng dữ liệu BIM tới toàn bộ nhóm dự án. Với các tính năng Collaboration for RevitBIM 360 Team, mô hình của bạn là một không gian làm việc, tập trung trong môi trường đám mây. Với nền tảng phần mềm cộng tác BIM, ta không cần phải xác định vị trí các đội dự án Revit và không cần các công việc IT tốn kém, phức tạp để chia sẻ mô hình, thu thập thông tin phản hồi và theo dõi quá trình thiết kế. Collaboration for revit and bim 360 team   Dịch vụ này được trang bị gồm tính năng Collaboration for RevitBIM 360 Team để cung cấp giải pháp chia sẻ trên đám mây, cho phép các thành viên trong nhóm - trong tất cả các lĩnh vực, từ nhiều công ty hoặc các địa điểm trên toàn thế giới truy cập vào các mô hình Revit. https://www.youtube.com/watch?v=FrhUFnT1q_E&feature=youtu.be

Autodesk®Collaboration for Revit®

  • Chia sẻ file Revit trên điện toán đám mây
  • Giao tiếp thời gian thực trong mô hình
  • Không yêu cầu phần cứng
  • Đồng bộ hóa với BIM 360 Team

Autodesk® BIM 360 Team

  • Lưu trữ đám mây 500 GB cho mỗi người dùng
  • Các tính năng xem, nhận xét và đánh dấu
  • Theo dõi lịch sử phiên bản
  • Truy cập Web và Điện thoại di động vào các mô hình BIM
BIM 360 Team giúp bạn tăng khả năng quan sát mô hình, nhận xét, đánh dấu và gửi đến đội ngũ BIM Team, ngay cả những người không dùng Revit. Chia sẻ và xem các mô hình ngay lập tức từ mọi nơi và từ bất kỳ thiết bị nào trong thời gian thực. Xem chi tiết tại: https://www.autodesk.com/campaigns/collaboration-for-revit