Dữ liệu Cobie và hệ thống phân loại trong Revit

Dữ liệu Cobie và hệ thống phân loại trong Revit

DỮ LIỆU COBIE VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TRONG REVIT

Tác giả:
  • T.J. Meehan AIA, LEED AP | Vice President of Professional Services
  • Jason Kunkel | AEC Manager
DU LIEU COBIE TRONG BIM Mục đích trình bày:
  • Hiểu được dữ liệu Cobie sẽ được tạo lập ra sao thông qua mô hình Revit, và cách thức tập hợp dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả.
  • Hiểu cách tận dụng các kết nối giữa dữ liệu Cobie và hệ thống phân loại trong mô hình BIM.
  • Cách thức tạo hệ thống phân loại của riêng công ty, và áp dụng dữ liệu trực tiếp vào đối tượng mô hình Revit.
  • Hiểu cách xuất dữ liệu Cobie từ mô hình Revit.
Bố cục trình bày:
  • Giới thiệu về dữ liệu Cobie.
  • Phần Cobie mở rộng cho Revit.
  • Giới thiệu về hệ thống phân loại.
 Đối với bạn đọc chưa thực sự hiểu về BIM có thể xem thêm bài viết BIM là gì?