Giải pháp BIM cho quản lý cơ sở hạ tầng

Giải pháp BIM cho quản lý cơ sở hạ tầng

GIẢI PHÁP BIM CHO QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG

THỰC TRẠNG HIỆN NAY

 • Trên thế giới có khoảng 36 thành phố có dân số trên 10 triệu người.
 • Kéo theo đó là 32 tấn khí thải Co2 mỗi năm.
 • 57 tỷ đô la đầu tư cho cơ sở hạ tầng để duy trì mức thu nhập GDP tới năm 2030.
 • 2.5 tỷ Gb dữ liệu được tạo ra mỗi ngày.
 • 50 tỷ thiết bị kết nối sẽ xuất hiện trong vòng 5 năm tới
BIM CHO QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể khai thác toàn bộ lượng dữ liệu này để giúp cơ sở hạ tầng phát triển tốt hơn? Chúng ta có thể. Đây chính là tương lai cho ngành cơ sở hạ tầng.

ỨNG DỤNG BIM CHO QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG

https://www.youtube.com/watch?v=0g84h0rhUr0&feature=youtu.be

MỘT SỐ LỢI ÍCH ĐEM LẠI

 • Khả năng mở rộng.
 • Tăng hiệu quả sản xuất.
 • Gia tăng Kết nối.
 • Giúp cải thiện mức độ thấu hiểu giữa các bên liên quan.
 • Đưa ra quyết định thông minh hơn.
 • Đạt kết quả tốt hơn.