Tạo bản vẽ thi công trong Revit

TẠO BẢN VẼ THI CÔNG TRONG REVIT

Tác giả: Matt Dillon, AETG Western Team Leader, Applied Software Mục tiêu trình bày:
  • Giúp xác định những phần nào cần mô hình, phần nào không cần mô hình trong Revit.
  • Chỉnh sửa các thuộc tính của khung nhìn chi tiết.
  • Chỉnh sửa đối tượng mô hình giúp tạo bản vẽ thi công hiệu quả.
  • Sử dụng công cụ 2D và ghi chú để hoàn thiện bản vẽ thi công trong Revit.
 
Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm các sách hay về công nghệ BIM trong xây dựng, nhằm sớm tiếp cận với BIM hơn nữa.