Sách hay về công nghệ BIM

Hiện nay ở Việt Nam, các tài liệu và sách viết về công nghệ BIM trong xây dựng còn tương đối ít ỏi. Rất nhiều các kỹ sư, kiến trúc sư, nhà quản lý dự án quan tâm đến BIM tuy nhiên họ chưa có cái nhìn tổng quát và đúng đắn về công nghệ này. Một số sách hay về BIM dưới đây hy vọng sẽ giúp bạn đọc phần nào nắm rõ hơn về BIM trước khi áp dụng vào các dự án, công trình xây dựng tại Việt Nam.
  • BIM Handbook

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCS1FDLVFJZjdZWlE

  • BIM and Integrated Design

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCdFBVb3BJU09UMkk

  • BIM Plan Singapore

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCcE02bGUtYW5GeW8

  • BIM Lecturer Notes
Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCeTNfd2h5SHROa0k
  • BIM Project Execution Planning Guide v2.0

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCQU43emVsaW9tb3M

  • BIM Deployment Workbook

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCdE14ckdJb3RCdzA

  • BIM Manual DASNY

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCcE1WMG1kTzM4YkE

Pass giải nén: congnghebim.vn