Tính năng mới của Sap2000 v18

Một số tính năng nổi bật của phần mềm Sap2000 v18:

  • Bảng giao diện đồ họa của mục gán thuộc tính đối tượng và lựa chọn đối tượng được nâng cấp để có thể sử dụng liên tiếp cho các thao tác lặp đi lặp lại.
  • Hỗ trợ DirectX11 giúp SAP2000 tận dụng được tốt hơn khả năng của các card đồ họa giúp tăng hiệu suất xử lý đồ họa.
  • Mô phỏng: tính năng mô phỏng 2-D modified Darwin-Pecknold cho phép mô phỏng hiệu ứng nén, nứt gãy của bê tông, sự làm việc của bê tông khi chịu lực cắt dưới tác động của lực ngắn hạn và lực dài hạn cũng như tính toán được nứt của bê tông.
  • Tải trọng: Cho phép khai báo độ lêch tâm ngẫu nhiên cho các trường hợp tải trọng Response Spectrum. Hỗ trợ khai báo tự động Response Spectrum cho tải trọng động đất theo tiêu chuẩn Costa Rica 2010, Ecuador (NEC-SE-DS 2015), Korean KBC 2009, Mexico (CFE-93 và CFE-2008) và Peru (NTE E.030 2014).
  • Phân tích: bổ sung tính năng kiểm tra ổn định cho các trường hợp tải trọng phi tuyến. Nâng cấp tính năng phân tích sự ảnh hưởng theo thời gian của trường hợp tải trọng mô phỏng quá trình xây dựng theo giai đoạn trong những bài toán phức tạp.
  • Thiết kế: Bổ sung các tiêu chuẩn thiết kê bê tông - ACI 318-08, -11, -14, cho phép khai báo hệ số Design System Rho và Design System SDS. Bổ sung Steel & Concrete Frame Design - Korean Building Code (KBC 2009); Nâng cấp Steel Frame Design - Eurocode 3-2005 cho phép kiểm tra xoắn của tiết diện chữ I và tiết diện có hình ống; Steel Frame Design - Russian SP 16.13330.2011.
  • Tổ hợp tải trọng: theo ACI 318-06,-11,-14 bổ sung thêm phần tổ hợp cho hoạt tải mái (Roof Live Load). Tổ hợp tải trọng theo CSA A23.3-04, CSA A23.3-14, CSA S16-09, và CSA S16-14 bổ sung thêm phần tải trong companion load.
  • Hiển thị và xuất dữ liệu: thêm tính năng Biểu đồ bao cho độ võng khung và ứng suất nén. Trong phiên bản Sap2000 v18, tâm khối lượng, Center of Mass, sẽ được hiển thị trong bảng báo cáo cho từng Mass Source.
  • Phần trao đổi, giao tiếp với Revit được cải thiện cho phép gửi thông số của các tiết diện thép trực tiếp mà không cần phải có thư viện định sẵn cho loại tiết diện đó trong Revit.
Tải phần mềm Sap2000 v18 tại đây.