Hướng dẫn cài đặt Sap2000 v18

Tải phần mềm Sap2000 v18 tại đây. Sau khi tải phần mềm về, ta thu được 2 thư mục.
Tiến hành chạy file .exe.
Nhấn Next.
Nhấn Accept để đồng ý, sau đó nhấn Next.
Điền Username và Organization, sau đó nhấn Next.
Tiếp tục nhấn Next và Install.
Quá trình cài đặt diễn ra.
Nhấn No và kích hoạt phần mềm sau, bạn phải đợi 1 vài phút trước khi hiện bảng cài đặt thành công.
Tiến hành chạy file Sap2000_v182_kg, ta thu được file lsevrc.
Copy file lsevrc vào thư mục cài đặt, ổ C.
Kết thúc quá trình cài đặt Sap2000 v18.