Big Data & BIM

Big Data & BIM

Big Data & BIM

Ngành công nghiệp xây dựng đang dần theo xu thế định hướng dữ liệu, một phần là do BIM. Phần lớn thông tin trao đổi vẫn dựa vào việc xử lý một lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc. Có nhiều cơ hội để thu thập và phân tích dữ liệu được tạo ra trong vòng đời của tòa nhà. Theo ông Patrick MacLeamy, Giám đốc điều hành của HOK, trong một bài phát biểu quan trọng năm 2014, với mỗi $ 1 vốn đầu tư vào giai đoạn thiết kế BIM, có một khoản lợi ích là $ 20 trong giai đoạn lắp ráp xây dựng "Building Assembly Model" (BAM) và $ 60 trong giai đoạn vận hành xây dựng (BOOM). big data & bim MacLeamy nhắc lại sự cần thiết phải có sự tham gia của nhà thầu sớm trong giai đoạn thiết kế ban đầu và nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin và dữ liệu qua mô hình xây dựng trong suốt quá trình xây dựng. Ngoài ra, với tư cách chủ tịch của buildingSMART International, ông ủng hộ cho việc sử dụng các tiêu chuẩn mở như một phương tiện để đạt được điều này.

Tạo ra các giá trị doanh nghiệp từ BIM

Bằng cách tiếp cận dữ liệu có cấu trúc và phân tích các dữ liệu phi cấu trúc có liên quan, từ các nguồn bên ngoài, các doanh nghiệp có thể xác định các mẫu ẩn, tương quan và bất thường, giúp doanh nghiệp tạo ra các giá trị, cải thiện năng suất. Ngành công nghiệp có thể tận dụng các dữ liệu lớn để giúp chủ đầu tư đạt được sự cải tiến, tiết kiệm chi phí, bền vững hơn và chất lượng xây dựng có chất lượng cao hơn. [caption id="attachment_2333" align="aligncenter" width="600"]big data & bim Sự phân phối giữa dữ liệu và hình học qua các giai đoạn thiết kế, xây dựng và bảo trì.[/caption] Cần hiểu rằng trong giai đoạn Vận hành - Bảo trì, mô hình không chứa nhiều hơn 10% hình học, còn 90% dữ liệu. Dựa trên cuộc khảo sát từ FINAL CAD, 96% các bên liên quan xây dựng đồng ý rằng BIM nên được sử dụng trong giai đoạn xây dựng và quản lý cơ sở vật chất. Chúng ta nên tập trung năng lượng của mình vào việc mô hình hoá những gì là cần thiết cho việc sử dụng, điều đó sẽ giúp giảm chi phí. Sử dụng nền tảng cộng tác với ứng dụng BIM tích hợp để phân phối hàng loạt dự án, giúp khách hàng dễ dàng trích xuất dữ liệu và các quy trình thông qua phân tích tiên đoán. Tham khảo: BIM with Boots on - FINAL CAD