Những điều cơ bản của chứng nhận LEED?

Những điều cơ bản của chứng nhận LEED?

Chứng nhận LEED là nhằm đề cao những thiết kế xây dựng thân thiện với môi trường, là một phần trong quá trình xây dựng. Đó là cách để chứng minh cho bạn và khách hàng thấy được rằng một số mục tiêu về môi trường đã đạt được trong quá trình thiết kế và xây dựng kết cấu hoặc cơ sở vật chất. Để được chứng nhận, dự án xây dựng cần đạt được một số điểm nhất định và đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng xanh mà sau đó sẽ được xác nhận.

LEED công trình xanh

Một tòa nhà được chứng nhận LEED đảm bảo chất lượng để tiếp cận các chính sách khuyến khích của địa phương, và có tăng sự quan tâm của báo chí trong dự án. Vào tháng 11 năm 2015, quy trình chứng nhận mới nhất dựa trên hệ thống LEED v4 được thực hiện theo thời gian, nhưng bạn phải xác minh với USGBC phiên bản mới nhất của hệ thống trước khi bắt đầu quy trình chứng nhận.

Có bao nhiêu hệ thống xếp hạng LEED?

Hệ thống đánh giá LEED mới nhất bao gồm 5 lĩnh vực khác nhau giải quyết nhiều dự án:
 • Thiết kế xây dựng
 • Thiết kế và thi công nội thất
 • Vận hành và bảo trì xây dựng
 • Phát triển đô thị
 • Nhà ở
Các lĩnh vực này sau đó được chia thành các phần nhỏ hơn, và căn cứ vào tiêu chí điểm để đánh giá:
 • CERTIFIED 40-49 Points
 • SILVER 50-59 Points
 • GOLD 60-79 Points
 • PLATINUM 80+ Points
Điều này rất quan trọng, cho thấy rằng hệ thống đánh giá có thể được thực hiện trong cả hai trường hợp: xây dựng mới và các tòa nhà hiện trạng.

Yêu cầu tối thiểu cho chứng nhận LEED 

Quá trình chứng nhận LEED cần đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
 • Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về môi trường
 • Phải đáp ứng yêu cầu về diện tích sàn
 • Đáp ứng tối thiểu công suất xây dựng về số lượng người dùng
 • Duy trì ranh giới xây dựng hợp lý
 • Là một tòa nhà vĩnh cửu
 • Chia sẻ dữ liệu sử dụng năng lượng và nước
 • Phải có tỷ lệ xây dựng tối thiểu giữa tòa nhà và khu đất

Các tiêu chí cho chứng nhận LEED:

LEED công trình xanh
 • Vị trí và giao thông- Bạn nên tính đến vị trí của dự án và cách kết hợp với phương án vận chuyển trong khu vực.
 • Vật liệu và nguồn lực -Tìm kiếm và sử dụng các sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường, đồng thời giảm chất thải nhằm nâng cao chất lượng không khí trong nhà.
 • Hiệu quả sử dụng nước - Tòa nhà phải được thiết kế sao cho tiết kiệm lượng nước sử dụng hoặc có thể tái sử dụng chúng.
 • Năng lượng và khí quyển - Tòa nhà phải tăng cường hiệu suất năng lượng và chất lượng không khí trong nhà và đối với môi trường.
 • Tính bền vững - Thiết kế dự án nhằm đưa các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái gần đó có thể tham gia vào thiết kế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
 • Chất lượng môi trường trong nhà - Tăng cường sử dụng ánh sáng ban ngày và thúc đẩy sự thông gió tự nhiên.
 • Đổi mới - Bất kỳ ý tưởng nào không nằm trong 5 lĩnh vực chính của LEED.
 • Các tiêu chí ưu tiên khu vực - Giải quyết bất kỳ mối quan tâm đặc biệt nào dựa trên vị trí khu vực hoặc địa lý.
LEED cho Phát triển đô thị cung cấp cho một số tiêu chí bổ sung như khả năng liên kết vị trí thông minh, mô hình đô thị, các tòa nhà và cơ sở hạ tầng xanh.

Lợi ích Bạn có thể có được thông qua chứng nhận LEED?

LEED công trình xanh
 • Tăng giá trị xây dựng
 • Giảm trách nhiệm pháp lý
 • Giảm sử dụng năng lượng và nước
 • Tăng chất lượng không khí trong nhà
 • Giảm chi phí bảo trì và vận hành
 • Tăng sự đổi mới và quy trình để tối ưu hóa hiệu suất tòa nhà
 • Giảm phế thải xây dựng trong quá trình xử lý
 • Thúc đẩy và thu hút các công ty có mục tiêu bền vững
 • Giảm hội chứng 'xây dựng rủi ro' cho công ty
 • Tăng hiệu suất của nhân viên
 • Thúc đẩy việc sử dụng vật liệu tái chế.
Nguồn: www.thebalance.com
FEATURED TOPIC