BIManywhere là gì?

BIManywhere là gì?

BIManywhere là gì?

BIManywhere là một nền tảng cộng tác BIM trực quan để xây dựng và quản lý cơ sở vật chất. BIManywhere Nền tảng này giúp hợp lý hóa thông tin liên lạc qua các nhóm làm việc, cải tiến luồng công việc và quản lý các vấn đề, rủi ro trước khi ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ. BIManywhere là giải pháp dễ sử dụng, cho phép mọi người truy cập vào mô hình thông tin BIM đầy đủ. Việc tối ưu hóa ứng dụng trên thiết bị di động nhằm cung cấp truy cập nhanh và dễ dàng cho các cán bộ giám sát, công nhân và kỹ sư quản lý. [caption id="attachment_2378" align="aligncenter" width="400"]Location Based Issues Tracking Location Based Issues Tracking[/caption]

Một số lợi ích của BIManywhere

https://www.youtube.com/watch?v=fwXuBxGKGhc
  • Giảm thiểu thời gian truy cập thông tin dự án
  • Dễ dàng tạo, quét và điều hướng mô hình thông qua mã QR
  • Ngăn chặn và giải quyết các nút thắt của dự án với tính năng Location Based Issues Tracking
  • Đảm bảo chất lượng, giảm thiểu rủi ro trong quá trình lắp đặt, cập nhật thông tin chính xác từ các buổi họp phối hợp BIM
  • Tăng lợi thế cạnh tranh khi đấu thầu dự án, do sử dụng những công cụ BIM nhanh và dễ dàng nhất
  • Giảm thiểu chi phí vòng đời dự án, bằng giải pháp quản lý đơn giản và trực quan
Hãy cùng lắng nghe một số ý kiến từ các nhà quản lý xây dựng trên thế giới. https://www.youtube.com/watch?v=yRWjztmmVL4&t=17s "Giải quyết các vấn đề phối hợp, đã giảm từ 70% thời gian xuống dưới 15%". Ali Sabbaugh, Cán bộ giám sát, DPR Construction. "Chúng tôi đang sử dụng nó để quản lý chất lượng hàng ngày và quản lý tại chỗ. Tất cả mọi thứ đang được theo dõi dưới một nền tảng rất lớn". Kelli Quinn, Quản lý dự án cấp cao, Rudolph and Sletten. "BIManywhere rất hữu ích cho các kỹ sư ngoài công trường, nó giúp đảm bảo chất lượng, tăng tính hợp tác, và thực sự mạnh mẽ". Michael Bade, Hiệu phó, University of California, San Francisco (UCSF). Nguồn: BIManywhere.com