46 phần mềm cho BIM

46 phần mềm cho BIM

Khái niệm công nghệ BIM, mô hình BIM hay quy trình BIM đang dần trở nên phổ biến và được dùng lặp đi lặp lại tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên để tạo lập và tối ưu các mô hình số này vào công tác sản xuất, ta cần sử dụng các phần mềm BIM cụ thể. Trong bài viết này, tác giả xin giới thiệu tới bạn đọc 46 phần mềm cho BIM từ nhiều hãng khác nhau, được sử dụng cho những bộ môn riêng, cũng như phục vụ phối hợp BIM hiệu quả.

phần mềm BIM

Bộ môn kiến trúc

 • Autodesk Revit Architecture
 • RhinoBIM (BETA)
 • Bentley Architecture
 • Graphisoft ArchiCAD
 • CADSoft Envisioneer
 • Nemetschek Allplan Architecture
 • Gehry Technologies - Digital Project Designer
 • Nemetschek Vectorworks Architect
 • 4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD)
 • Softtech Spirit

Bộ môn kết cấu

 • Autodesk Revit Structure
 • Tekla Structures
 • Autodesk Robot Structural Analysis
 • Bentley Structural Modeler
 • Bentley RAM, STAAD and ProSteel
 • Graytec Advance Design
 • CypeCAD
 • StructureSoft Metal Wood Framer
 • Nemetschek Scia
 • 4MSA Strad and Steel

Bộ môn cơ điện nước

 • Autodesk Revit MEP
 • CADMEP (CADduct / CADmech)
 • 4MSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC + FineSANI
 • Bentley Hevacomp Mechanical Designer
 • Gehry Technologies - Digital Project MEP Systems Routing

Bộ môn thi công

 • Autodesk Navisworks
 • Tekla BIMSight
 • Synchro Professional
 • Solibri Model Checker
 • Vico Office Suite
 • Vela Field BIM
 • Bentley ConstrucSim
 • Innovaya
 • Glue (by Horizontal Systems)

Quản lý cơ sở vật chất

 • EcoDomus
 • Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD)
 • Bentley Facilities
 • FM:Systems FM:Interact
 • Onuma System

Phân tích năng lượng - thiết kế bền vững

 • Autodesk Ecotect Analysis
 • Graphisoft EcoDesigner
 • IES Solutions Virtual Environment VE-Pro
 • Autodesk Green Building Studio
 • Bentley Hevacomp
 • Bentley Tas Simulator
 • DesignBuilder

Tùy theo mục đích đầu ra của sản phẩm mà đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu sẽ lựa chọn các giải pháp phần mềm khác nhau. Có thể làm rõ một số giải pháp BIM như:

 • 3D Coordination: là quá trình sử dụng phần mềm kiểm tra va chạm trong quá trình phối hợp bộ môn nhằm mục đích chỉ ra va chạm công trường bằng so sánh các mô hình 3D của hệ thống tòa nhà. Mục đích của kiểm tra va chạm và hạn chế những va chạm hệ thống chính trong quá trình xây dựng/lắp đặt.
 • Phase Planning (4D Modeling): là quá trình sử dụng mô hình 4D (mô hình 3D cộng thêm yếu tố thời gian) để đưa ra kế hoạch thi công hiệu quả hoặc để diễn hoạ quá trình thi công hoặc yêu cầu về không gian của công trường. 4D Modeling là công cụ trao đổi thông tin và diễn hoạ rất tốt nhằm giúp đội dự án bao gồm cả chủ đầu tư hiểu rõ hơn về các mốc dự án, giai đoạn thi công và kế hoạch thi công.
 • Site Utilization Planning: là quá trình sử dụng BIM để thể hiện các tài sản bao gồm cả cố định và di động trên công trường qua nhiều giai đoạn thi công. Thông tin tích hợp vào mô hình có thể bao gồm nguồn nhân lực, vật liệu cùng với vị trí của máy móc. Bởi vì các thành phần của mô hình 3D có thể kết nối trực tiếp được với tiến độ, chức năng quản lý công trường ví dụ như bố trí mặt bằng thi công ảo, lập kế hoạch ngắn hạn, và phân tích nguồn nhân lực có thể phân tích qua các dữ liệu thông gian và thời gian khác nhau.
 • Construction System Design (Virtual Mockup): là quá trình sử dụng phần mềm 3D để thiết kế và phân tích quá trình thi công của một hệ thống công trình phức tạp (ví dụ: cốp pha, tường kính,…).
 • Cost Estimation: là quá trình sử dụng BIM để trích xuất khối lượng chính xác và dự toán xuyên suốt quá trình của một dự án. Quá trình này cho phép đội dự án thấy được hiệu quả chi phí của những thay đổi, giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh chi phí khi điều chỉnh.
FEATURED TOPIC