Tại sao kỹ sư M&E rất cần thư viện BIM?

Tại sao kỹ sư M&E rất cần thư viện BIM?

Thư viện BIM là thực sự cần thiết hiện nay. Thư viện tốt chứa đựng đầy đủ và chính xác các thông tin, đảm bảo mô hình BIM sẽ trở nên quan trọng trong toàn bộ tiến trình dự án.

thư viện BIM MEP

Dữ liệu là quan trọng đối với quy trình BIM. Tại sao? Bởi thư viện chính là đại diện cho dữ liệu, cho phép bạn sử dụng dữ liệu trong dự án, để dự đoán, tính toán, sắp xếp và định nghĩa dự án. Thư viện 3D từ nhà sản xuất giúp bạn làm việc với các đối tượng thực, đi kèm các thông số. Nó được sử dụng trong dự án với mục đích:

  • Tạo danh sách hóa đơn nguyên vật liệu (Bill of Material)
  • Tạo các phần chế tạo và lắp đặt trước
  • Tạo danh sách đặt hàng vật tư
  • Thực hiện tính toán đáng tin cậy cho các hệ thống MEP

bim-collaboration

Các dữ liệu đúng và thực tế sẽ giúp kỹ sư chuyển giao dự án BIM chất lượng cao, tránh lỗi lắp đặt tại công trường xây dựng. Chúng ta luôn hy vọng bộ thư viện M&E sẽ được cung cấp trực tiếp từ các đơn vị sản xuất, cung ứng vật tư trong thời gian tới.

Một số yêu cầu đối với thư viện M&E:

BIM content
  • Dung lượng thấp
  • Dữ liệu đúng và chính xác
  • Dễ dàng sử dụng và lưu trữ
  • Liên kết tốt với phần triển khai bản vẽ
  • Phù hợp với các tiêu chuẩn BIM
  • Dễ dàng tìm kiếm
 
FEATURED TOPIC