Nhà thông minh - Smart Home

Hệ thống nhà thông minh là một hệ thống tự động hóa tiên tiến, phức tạp giúp con người có thể quản lý và kiểm soát các chức năng của tòa nhà. Thí dụ một tòa nhà thông minh có thể kiểm soát ánh sáng, nhiệt độ, thiết bị đa phương tiện, thiết bị an toàn, hoạt động của cửa đi, cửa sổ cũng như nhiều chức năng khác.
Năm 2003, Bộ thương mại và công nghiệp Anh (DTI) đã đưa ra định nghĩa sau đây cho một ngôi nhà thông minh: "Tòa nhà kết hợp với một mạng lưới thông tin liên lạc, kết nối với các dịch vụ và thiết bị trọng điểm, cho phép chúng được điều khiển từ xa, được theo dõi và truy cập." Nhà thông minh sử dụng công nghệ "tự động hóa tòa nhà - home automation" để cung cấp cho chủ nhà những phản hồi mang tính thông minh và các thông tin được kiểm soát theo nhiều hướng. Thí dụ, tủ lạnh có thể tự liệt kê các thực phẩm thiết yếu cho sức khỏe, sử dụng hết lượng thực phẩm. Một ngôi nhà thông minh thậm chí có thể giúp con người chăm sóc thú cưng và tưới nước cho cây trồng.
Nhiều nhà mới được xây dựng hiện nay kèm theo các thiết bị giúp vận hành hệ thống tự động tòa nhà. Việc lắp đặt thêm các thiết bị này cho tòa nhà hiện trạng sẽ có chi phí đắt hơn so với việc thi công từ nhà xây mới do có nhiều sự thay đổi về hệ thống dây, cũng như vị trí của các cảm biến. Công nghệ nhà thông minh ngày càng được phát triển mạnh cùng với sự phát triển của khoa học máy tính và thiết bị cảm biến. Điều này đôi lúc gây ra sự không tương thích, đo đó các hệ thống và các giao thức cần phải được chuẩn hóa. Tại Châu Âu, Instabus là một giao thức công nghệ nhà thông minh đã được công nhận về truyền thông kỹ thuật số giữa các thiết bị thông minh. Hệ thống bao gồm 2 dây và được cài đặt cùng với hệ thống dây điện bình thường. Instabus kết nối các thiết bị với một hệ thống truyền thông và phân cấp các chức năng, và do đó các thiết bị sẽ được kiểm soát.
Công nghệ nhà thông minh đã dần làm thay đổi cách sống và làm việc của con người, giảm thiểu lượng tiêu thụ năng lượng cùng một thời điểm. Hãy hình dung ta có thể kiểm tra tin nhắn, mở cửa sổ, cửa kính, bật đèn và theo dõi chi phí tiết kiệm được từ việc sử dụng hệ thống năng lượng tái tạo thông qua điện thoại thông minh, từ bất cứ nơi nào trên thế giới.    
 
FEATURED TOPIC