Móng giật cấp trong Revit

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tạo lập family móng đơn giật cấp trong Revit, đồng thời bố trí cốt thép trong đài móng. 1. Lựa chọn family mẫu trong Revit Đối với việc tạo family đài móng, ta sẽ chọn file mẫu: Metric Structural Foundation.rft
2. Tiến hành vẽ khối móng dưới Sử dụng công cụ Create\Extrusion vẽ tiết diện hình chữ nhật, đồng thời ghi các kích thước như hình vẽ:
Click để gắn EQ cho các dim, mục đích tạo điểm đặt của family này tại vị trí tâm móng luôn:
Sử dụng công cụ Create Parameters để gắn các biến chiều dài, chiều rộng cho đài móng dưới:
Finish để tạo khối móng:
3. Tiến hành vẽ khối móng trên Làm tương tự các bước tạo khối dùng Extrusion, gán biến Parameters cho các kích thước, đồng thời Finish ta thu được các kết quả sau:
 
4. Tiến hành gán các biến phương đứng Về mặt Front, dùng công cụ Reference Plane (RP) vẽ các mặt phẳng tham chiếu, đồng thời dùng lệnh dóng AL để khóa các khối vào các mặt phẳng này:
 
 
 
Gán các biến có tên h, h1, h2 tương ứng (lưu ý tất cả các biến phải được gán với đường Reference Plane, ta không nên ghi kích thước trực tiếp vào đối tượng):
5. Tạo biến Vật liệu cho khối móng Ta tiến hành chọn toàn bộ khối móng, click vào nút như hình vẽ dưới để tạo biến vật liệu:
6. Kiểm tra các giá trị của biến trước khi Load vào dự án Dùng lệnh Family Type để kiểm tra các giá trị biến tương ứng:
7. Đặt cốt thép cho đài móng Ta lưu family đài móng, Load into Project, sử dụng lệnh Rebar để tiến hành đặt thép (như vẽ thép dầm):
 
 
 
FEATURED TOPIC