Hướng dẫn vẽ thép dầm trong Revit

Hướng dẫn vẽ thép dầm trong Revit
Giả sử ta sẽ vẽ thép cho dầm D2-3 như hình vẽ dưới đây, mô hình gồm cột, dầm, sàn được vẽ bằng phần mềm Revit 2017:   Bước 1: đặt mặt cắt qua dầm cần bố trí cốt thép. Bước 2: tiến hành chỉnh lại Discipline (bộ môn), hạng mục, tỷ lệ bản vẽ, đồng thời tắt hatch bề mặt ở dạng cắt đối với các cấu kiện cột, dầm, sàn. Bước 3: đặt thêm family mặt cắt (sử dụng công cụ Detail Component), đồng thời ghi kích thước đối tượng. Bước 4: thiết lập lớp bảo vệ (Rebar cover setting), đặt lớp bảo vệ cho dầm, tiến hành tạo các kiểu thép trong phần Project Browser\Structure Rebar\Rebar Bar. Bước 5: đặt thép lớp dưới, sử dụng công cụ Structure\Rebar, chọn hình dạng thép (Rebar Shape-M_00), chọn phương thức đặt (song song-Parallel, vuông góc-Perpendicular), chọn kiểu thép (Type), chọn số lượng thanh (Rebar Set-Fix Number) và đặt thép vào mặt cắt. Bước 6: đặt thép lớp trên, chọn hình dạng thép M_17, đặt song song với mặt phẳng làm việc và đặt thép vào mặt cắt. Bước 7: đặt thép đai, chọn hình dạng thép M_T1, đặt vuông góc với mặt phẳng làm việc, chọn kiểu thép (Type), số lượng (Rebar Set-Maximum Spacing) và đặt thép vào mặt cắt. Bước 8: chọn toàn bộ thép của dầm D2-3, gắn thông tin về Partition (cấu kiện) và số cấu kiện. Bước 9: sử dụng công cụ Annotate\Tag by Category để ghi chú thanh thép. Bước 10: sử dụng công cụ Presentation để chọn cách thể hiện thanh thép trên mặt cắt dọc dầm. Bước 11: tiến hành đặt các mặt cắt ngang trên dầm, chú ý kéo chỉnh lại độ sâu của mặt cắt (Section). Bước 12: hoàn thiện mặt cắt ngang dầm, bằng cách kéo chỉnh vùng Crop, tỷ lệ khung nhìn, tắt các hatch đối tượng, ghi kích thước cần thiết, ghi chú thép (sử dụng cả Tag by Category và Multi Rebar Tag Annotation). Bước 13: kéo toàn bộ khung nhìn thép dầm vào bản vẽ (View\Sheet) và sắp xếp lại vị trí khung. Quá trình vẽ và trình bày bản vẽ thép dầm trong Revit được hoàn thiện. Xem thêm: BIM là gì?  Mô hình Revit?  Phần mềm Revit?