19 yếu tố không thể thiếu khi áp dụng BIM

19 YẾU TỐ KHÔNG THỂ THIẾU KHI ÁP DỤNG BIM

  BIM - một khái niệm không còn mới mẻ đối với kỹ sư, kiến trúc sư tại Việt Nam. Tuy nhiên để áp dụng BIM thành công cần rất nhiều yếu tố, bài viết này sẽ chia sẻ 19 điều các công ty cần quan tâm:

ap dung bim thanh cong

 1. Sẵn sàng chia sẻ thông tin giữa các đơn vị tham gia dự án
 2. Làm chủ được đội ngũ nhân sự BIM
 3. Lãnh đạo quản lý cấp cao
 4. Xây dựng hệ thống tổ chức để hỗ trợ BIM
 5. Cộng tác hiệu quả giữa các bên liên quan
 6. Đầu tư thường xuyên
 7. Chương trình đào tạo BIM
 8. Giao thức chia sẻ thông tin
 9. Hỗ trợ kỹ thuật cho các vấn đề về tương thích
 10. Tiêu chuẩn hóa quy trình BIM
 11. Sự hài lòng của chủ đầu tư với dự án BIM
 12. Yêu cầu làm BIM từ chủ đầu tư
 13. Chia sẻ trách nhiệm giữa các bên liên quan
 14. Số lượng chuyên gia phần mềm BIM trong công ty
 15. Công cụ quản lý cộng tác làm việc
 16. Có hệ thống đánh giá hiệu quả của dự án BIM
 17. Thư viện BIM phong phú
 18. Số lượng nhà thầu phụ/đối tác có kinh nghiệm áp dụng BIM
 19. Chương trình khuyến khích sử dụng BIM
Tất nhiên một công ty mới áp dụng BIM ở Việt Nam chưa cần nhất thiết phải kiểm soát được toàn bộ các yếu tố nêu trên, đặc biệt cho những dự án đầu hoặc dự án thử nghiệm. Song song với 19 yếu tố chi phối trên, bạn cũng có thể tham khảo 10 bước để áp dụng BIM thành công để có những gợi mở mới cho doanh nghiệp của bạn.
FEATURED TOPIC