13 tiêu chí cho dự án BIM thử nghiệm

13 TIÊU CHÍ CHO DỰ ÁN BIM THỬ NGHIỂM

Chạy dự án BIM thử nghiệm sau giai đoạn đào tạo là một phần không thể thiếu ở mỗi công ty xây dựng có áp dụng BIM. Tuy nhiên, sau khi thực hiện dự án này ta cần có những đánh giá và kết luận về những tiêu chí cần thiết để tiếp tục phát triển BIM ở một mức độ cao hơn, áp dụng cho triển khai dự án thật.

13 tieu chi cho du an bim thu nghiem

Bài viết xin liệt kê 13 tiêu chí cần thiết cho dự án BIM thử nghiệm, mức độ quan trọng của các tiêu chí đã được sắp xếp từ trên xuống như sau:

1. Mức độ quan tâm và sẵn sàng đón nhận BIM của quản lý dự án

2. Yêu cầu sử dụng BIM từ chủ đầu tư

3. Mức độ phức tạp của dự án (dựa trên khối dáng và hệ thống công trình)

4. Mức độ quan tâm và sẵn sàng đón nhận BIM của kỹ sư hiện trường

5. Mức độ quan tâm và sẵn sàng đón nhận BIM của nhà thầu phụ

6. Đơn vị kiến trúc sử dụng BIM

7. Có sẵn thông tin của dự án tương tự, nhằm đánh giá kết quả của dự án thử nghiệm

8. Khả năng sử dụng công cụ BIM của nhà thầu phụ

9. Kiểu công trình (văn phòng, bệnh viện, nhà máy, khu nhà ở…)

10. Kiểu dự án (Design-Build, Design-Bid-Build)

11. Diện tích sàn công trình

12. Tổng giá trị xây dựng của dự án

13. Vị trí công trình (dự án nước ngoài hay trong nước)

Hy vọng các công ty, doanh nghiệp xây dựng cũng nên quan tâm đến những tiêu chí này, nhằm áp dụng cũng như tối ưu hóa BIM một cách hiệu quả nhất.

 

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply