Cách tính khối lượng bê tông trong Revit

CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG TRONG REVIT

Cách tính khối lượng bê tông trong Revit luôn là một trong những đầu mục quan trọng nhất mà các đơn vị thiết kế, nhà thầu, quản lý dự án cần quan tâm.

tinh khoi luong be tong trong revit

Bài viết sẽ chia sẻ cách tính khối lượng bê tông đài móng trong Revit, làm ví dụ minh họa rõ cho chủ đề này.

CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG ĐÀI MÓNG

  • Ta sẽ tính toán khối lượng bê tông cho đài móng của công trình dưới đây:
tinh khoi luong be tong trong revit
  • Các cấu kiện đài móng đã được gán thông tin về tên cấu kiện, nhà thầu thi công, hiện trạng...
tinh khoi luong be tong trong revit
  • Sử dụng công cụ thống kê trong Revit để tiến hành tính khối lượng bê tông.

Vào View\Schedule/Quantities và chọn đối tượng cần thống kê là Structural Foundations:

tinh khoi luong be tong trong revit

  • Đưa ra 3 cột gồm Tên cấu kiện, Count, Volumn thể hiện trong bảng thống kê:
tinh khoi luong be tong trong revit
  • Tiếp tục sắp xếp và nhóm các cột (phần Sorting/Grouping):
tinh khoi luong be tong trong revit
  • Chỉ ra cột nào cần tính tổng số ở phần Formatting (chọn Calculate Totals): ta chỉ cột Count và Volumn
tinh khoi luong be tong trong revit
  • Kết quả cuối cùng:

tinh khoi luong be tong trong revit

Các bạn có thể áp dụng cách làm này để biết cách tính khối lượng bê tông trong Revit cho cấu kiện dầm, cột, sàn...Việc thể hiện chuẩn xác mô hình và thông tin đưa vào cho từng cấu kiện sẽ giúp bạn thống  kê chính xác hơn và tạo điều kiện tốt để quản lý mô hình sau này.

Bạn đọc có thể xem thêm cách tạo bản vẽ mặt bằng kết cấu trong revit để hoàn thiện hồ sơ thiết kế hơn.

FEATURED TOPIC