BIM 3D, 4D, 5D, 6D & 7D

BIM 3D, 4D, 5D, 6D & 7D

BIM - Cơ sở dữ liệu sử dụng thống nhất trong toàn vòng đời công trình Trong các giai đoạn từ thiết kế, xây dựng cho đến vận hành và bảo trì công trình, thông tin luôn được trao đổi giữa các bên liên quan và được cập nhật vào một cơ sở chung duy nhất được sử dụng xuyên suốt.

CDE BIM

Điều tiến bộ của BIM so với các công nghệ cũ là thay vì sử dụng các thiết kế 2D, BIM sử dụng công nghệ 3D (dài, rộng, cao). Từ phối cảnh 3 chiều (3D) của công trình và thêm các yếu tố tích hợp khác tạo ra các phiên bản BIM 4D, 5D, 6D, 7D...trong đó:

  • 4D BIM: là mô hình 3D của công trình được tích hợp thêm các yếu tố về thời gian - tiến độ. 4D BIM cho phép người sử dụng lập tiến độ, kế hoạch thi công và kế hoạch cung ứng các nguồn lực cho việc thi công công trình.
4D BIM
  • 5D BIM: là mô hình 4D BIM tích hợp thêm các yếu tố về hao phí - chi phí. 5D BIM được sử dụng để lập dự toán, kiểm soát chi phí và xây dựng kế hoạch vốn cho công trình.
5D-BIM
  • 6D BIM: là bước phát triển tiếp theo của 5D BIM có tích hợp các thông số về năng lượng trong và ngoài công trình. 6D BIM thường được các kiến trúc sư sử dụng để tính toán các chỉ số năng lượng, từ đó đưa ra được thiết kế tối ưu về năng lượng cho công trình.
6D BIM
  • 7D BIM: là mô hình được tích hợp các thông tin về các hệ thống thiết bị trong công trình với mức độ chi tiết cao và được sử dụng trong việc quản trị thiết bị và bảo dưỡng hệ thống, bảo  dưỡng thiết bị công trình trong quá trình vận hành sử dụng.

7D BIM

Bài viết mang tính chất tóm tắt sơ lược giúp bạn đọc sẽ phần nào hiểu được những khái niệm, từ ngữ quen thuộc trong công nghệ BIM. Nó không chỉ đưa ra những hướng tiếp cận BIM cho đơn vị, mà còn là cái đích để nhiều công ty tại Việt Nam cần đạt được. Nguồn: Lộ trình BIM, Viện kinh tế - Bộ xây dựng.

FEATURED TOPIC