TRANG TIN VỀ CÔNG NGHỆ BIM TRONG XÂY DỰNG Blog

bảng tuần hoàn BIM 0

Bảng tuần hoàn BIM

Các giai đoạn cần thiết cho sự hợp tác chặt chẽ hơn (quá trình và con người) thông qua công nghệ, tiêu chuẩn và các công cụ hỗ trợ.

2

4 thách thức khi lựa chọn BIM

BIM đang phát triển với một tốc độ nhanh chóng và các công ty đang ngày càng nhận ra giá trị của BIM trong sản xuất xây dựng.

common data environment-cde 0

Common Data Environment-CDE

CDE được coi là nền tảng mà từ đó bạn có thể quản lý, phổ biến dữ liệu và thông tin dự án giữa các đội nhóm làm việc trong một quy trình…