Tài liệu tiêu chuẩn BIM tại Anh

Tài liệu tiêu chuẩn BIM tại Anh

Bài viết xin gửi tới bạn đọc 7 tài liệu tiêu chuẩn BIM tại Anh đang được áp dụng rộng rãi hiện nay. Hy vọng người dùng sẽ có những cái nhìn sâu sắc hơn nữa về công nghệ BIM, và dần đi tới việc triển khai BIM tại Việt Nam.

tieu chuan bim tai anh

PAS 1192-5:2015

Đặc điểm kỹ thuật xây dựng mô hình thông tin xây dựng an toàn, môi trường xây dựng kỹ thuật số và quản lý tài sản thông minh.

 

BS 1192:2007 + A2:2016

Cộng tác sản xuất thông tin trong kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng. Quy tắc thực hành.

 

PAS 1192-2:2013

Thông số kỹ thuật quản lý thông tin cho giai đoạn vốn / phân phối của các dự án xây dựng sử dụng mô hình hóa thông tin xây dựng.

 

PAS 1192-3:2014

Thông số kỹ thuật quản lý thông tin cho giai đoạn vận hành của tài sản bằng cách sử dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM).

 

BS 1192-4:2014

Hợp tác sản xuất thông tin. Đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin của người sử dụng bằng cách sử dụng COBie. Quy tắc thực hành.

 

BS 8536-1:2015

Tóm lược về thiết kế và xây dựng. Quy tắc thực hành quản lý cơ sở vật chất (Cơ sở hạ tầng).

 

BS 8536-2:2016

Cung cấp các khuyến nghị tóm tắt cho việc thiết kế và vận hành các tài sản cơ sở hạ tầng.

 

Nguồn: bim-level2.org

FEATURED TOPIC