Video hướng dẫn tự học Dynamo

Một số video hữu ích giúp bạn đọc có những tiếp cận bước đầu với phần mềm Dynamo, một plug-in thú vị trong Revit. Mặc dù phần mềm còn mới mẻ với người dùng, tuy nhiên Dynamo sẽ sớm trở thành một công cụ hiệu quả theo khuynh hướng thiết kế parametric design trong thời gian tới.

  • Kênh video số 1:

 

  • Kênh video số 2:

 

  • Kênh video số 3:

 

  • Kênh video số 4:

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *