Tài liệu tự học Family trong Revit chuẩn Autodesk

TÀI LIỆU TỰ HỌC FAMILY TRONG REVIT CHUẨN AUTODESK

Tài liệu được viết bằng tiếng Anh sẽ gây nhiều rào cản đối với nhiều kỹ sư, kiến trúc tại Việt Nam. Tuy nhiên để tiếp cận với các tài liệu chuẩn và theo quy trình hợp lý, người đọc cần phải dần làm quen với kiểu đọc tài liệu và bài viết như này.

Phần 1:

Phần 2: 

Phần 3:

Phần 4:


Xem thêm: Link tải thư viện Full Family trong Revit.

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *