Ứng dụng BIM cho công trình Cầu

Ứng dụng BIM cho công trình Cầu

ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CẦU

Tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ BIM cho các công trình cơ sở hạ tầng cầu đường còn khá mới mẻ. Lý do quan trọng bởi các đơn vị thiết kế còn khá hoài nghi về quy trình áp dụng của BIM cũng như tính khả thi của nó so với thiết kế truyền thống. Bài viết xin chia sẻ về quy trình làm việc ứng dụng BIM cho công trình cầu, đồng thời đưa ra một số công trình đã áp dụng BIM trong việc triển khai thiết kế và quản lý xây dựng ở Việt Nam và trên thế giới.

Sử dụng bộ giải pháp từ Autodesk

ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CẦU
  • Giai đoạn thiết kế ý tưởng, lên kế hoạch: sử dụng phần mềm Infraworks 360
  • Giai đoạn thiết kế chi tiết, bản vẽ, phối hợp, quản lý thi công: sử dụng phần mềm Civil 3D, Revit+Dynamo, Navisworks Manage

Quy trình làm việc (BIM Workflow)

ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CẦU
  • Giai đoạn đầu: thiết kế sơ phác, tiếp nhận dữ liệu địa hình công trình (Infraworks 360, Civil 3D)
  • Giai đoạn sau: triển khai chi tiết bê tông, cốt thép (Revit, Dynamo)
ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CẦU
  • Chia sẻ thiết kế với các bên liên quan trong dự án (Autodesk A360, Revit)
ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CẦU
  • Phát hiện và xử lý va chạm cốt thép, các hệ kết cấu, cơ điện (BIM Glue 360, Navisworks Manage)
ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CẦU
  • Thống kê khối lượng (Revit, Navisworks Manage)
ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CẦU
  • Mô phỏng trình tự xây dựng (Revit, Navisworks Manage)
ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CẦU
  • Quản lý mô hình BIM ngoài công trường (BIM 360 Field)
ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CẦU
  • Chuyển giao dự án (Autodesk BIM 360, Revit)

Một số công trình tại Việt Nam

Công ty VTCO - Cầu vượt nút giao thông quốc lộ 1A, Cầu Hương Lộ 2
[smartslider2 slider="4"]

Một số công trình trên thế giới

[smartslider2 slider="5"]