Ứng dụng BIM 4D cho quản lý thi công

Ứng dụng BIM 4D cho quản lý thi công

ỨNG DỤNG BIM 4D CHO QUẢN LÝ THI CÔNG

Tác giả: SOE MIN TUN Đây là tài liệu rất hay và cụ thể viết về ứng dụng BIM cho quản lý thi công, bài viết có đề cập đến các giai đoạn, phương thức quản lý mô hình BIM và việc dùng các công cụ BIM tương ứng.

NỘI DUNG TÀI LIỆU

1. Construction Project Planning 2. BIM Model 3. Construction Project Planning Workflow 4. Quantity Takeoff Workflow 5. Output Rate 6. Critical Path Method 7. Pre-Construction Planning (Revit) 8. Revit Phasing 9. Construction Sequence & Methodology 10. Alternation & Additional Works 11. Construction Planning (Revit+MS Project+Navisworks)

MỜI CÁC BẠN XEM TẠI: