Ứng dụng BIM tại các sở, ban, ngành ở Việt Nam

Ứng dụng BIM tại các sở, ban, ngành ở Việt Nam

ỨNG DỤNG BIM TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH Ở VIỆT NAM

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các chủ đầu tư; ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

1. UBND thành phố Đà Nẵng

ỨNG DỤNG BIM TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH Ở VIỆT NAM

2. UBND tỉnh Đăk Lăk

ỨNG DỤNG BIM TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH Ở VIỆT NAM

3. UBND tỉnh Thanh Hóa

ỨNG DỤNG BIM TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH Ở VIỆT NAM   Xem thêm: Phủ tướng phê duyệt đề án áp dụng BIM tại Việt Nam Sách hay về công nghệ BIM Link tải phần mềm BIM