Tổng quan về phần mềm InfraWorks 360

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM INFRAWORKS 360

Phần mềm InfraWorks 360 là một trong những giải pháp công nghệ BIM ứng dụng cho mảng cơ sở hạ tầng cầu, đường, hầm...Phần mềm InfraWorks 360 Là ứng dụng thiết kế 3D trực quan và nền tảng giao tiếp cho các kỹ sư hạ tầng, người thiết kế và quy hoạch. Phần mềm InfraWorks 360
 • Xây dựng ngữ cảnh thiết kế
 • Tạo lập, phát triển và đánh giá thiết kế
 • Hình dung, hiểu ý nghĩa và các tác động
 • Phát triển nhiều các phương án thiết kế thay thế
 • Chia sẻ và phát triển thiết kế thông qua cộng tác làm việc theo BIM
 • Tạo bước nhảy hiệu quả trong giai đoạn thiết kế chi tiết, bản vẽ thi công

Xây dựng ngữ cảnh thiết kế

Phần mềm InfraWorks 360 Ngữ cảnh thiết kế mang tính thực tế cao, và có thể sử dụng các dữ liệu có sẵn để thiết lập ngữ cảnh một cách nhanh chóng.

Tạo lập, phát triển và đánh giá thiết kế

Phần mềm InfraWorks 360
 • Dễ dàng phác họa các tuyến đường, hệ thống cầu cống, vỉa hè, các tòa nhà
 • Dễ dàng thêm các chi tiết kết cấu, xe cộ, người, mô hình 3D
 • Điều chỉnh ngày giờ theo yêu cầu
 • Hình dung thiết kế một cách chính xác qua mô hình 3D
 • Dễ dàng tạo các đoạn video mô phỏng ngắn, các ảnh diễn họa (render)
 • Xác định các cao độ, thể tích, diện tích...khi cần thiết
 • Sử dụng nền điện toán đám mây để phân tích tối ưu
 • Tương tác thời gian thực, đánh giá chi phí

Phát triển nhiều các phương án thiết kế thay thế

Phần mềm InfraWorks 360
 • Khám phá nhiều lựa chọn thiết kế thay thế một cách nhanh chóng nhờ các công cụ thiết kế của InfraWorks 360
 • Lưu trữ các phương án thiết kế để sử dụng khi cần thiết

Chia sẻ và phối hợp làm việc

Phần mềm InfraWorks 360
 • Cung cấp công cụ chia sẻ để phát triển mô hình thiết kế
 • Xuất mô hình lên website để tiện cập nhật, theo dõi
 • Sử dụng mô hình giúp hình dung thiết kế ngoài công trường thực

Đem lại hiệu quả trong giai đoạn thiết kế chi tiết, bản vẽ thi công

 • Tạo bản vẽ Civil 3D từ mô hình
 • Mở file InfraWorks 360 bằng Autocad, giúp tiếp tục phát triển thiết kế chi tiết, kết nối với các phần mềm thiết kế cầu, phân tích gió, bão...

Video giới thiệu phần mềm:

https://www.youtube.com/watch?v=hxNQDSVBZXA&feature=youtu.be
FEATURED TOPIC