Cách cài đặt đường dẫn trong Revit

CÁCH CÀI ĐẶT ĐƯỜNG DẪN TRONG REVIT

Sau khi tải phần mềm và cài đặt Revit, trước khi sử dụng ta phải thực hiện đặt các đường dẫn cần thiết như file mẫu dự án, file mẫu tạo family, file thư viện... Sau đây như là một phần hướng dẫn sử dụng revit cơ bản. Phần mềm sẽ xuất hiện cảnh báo cần cài đặt đường dẫn như sau: Trước khi cài đặt đường dẫn trong Revit, ta cần tải bộ thư viện mặc định cho người dùng Revit từ hãng Autodesk tại đây. Các định dạng file Revit gồm: .rvt: file dự án .rfa: file family .rte: file mẫu tạo dự án .rft: file mẫu tạo family

Trình tự cài đặt như sau:

Bước 1: Vào biểu tượng Revit\Options Bước 2: Vào File Location\Chọn Add để thêm đường dẫn file mẫu tạo dự án Đường dẫn là: Revit Contents\Template\US Metric\chọn file mẫu thích hợp. File mẫu thích hợp gồm:
  • DefaultMetric.rte: bộ môn kiến trúc
  • Structural Analysis-DefaultMetric: bộ môn kết cấu
  • Construction-DefaultMetric: bộ môn thi công
  • System-DefaultMetric: bộ môn cơ điện nước
Bước 3: Vào phần Default path for family template files để cài đặt đường dẫn file mẫu tạo family Đường dẫn là: Revit Contents\Family Templates\English. Ta ko cần chọn cụ thể file nào cả. Bước 4: Vào phần Places để cài đặt đường dẫn các file thư viện Đường dẫn là Revit Contents\Libraries\US Metric. Ta ko cần chọn cụ thể file nào cả. Bước 5: Click OK để kết thúc quá trình cài đặt. Và bây giờ người dùng chỉ cần chọn tên file mẫu dự án để bắt đầu sử dụng, ta không mất thời gian để chọn file cũng như đường dẫn tới thư viện nữa.
FEATURED TOPIC