Những lưu ý khi triển khai dự án bằng Revit

Đối với các dự án mà công ty có ý định triển khai bằng phần mềm Revit, các yêu cầu chính cần phải được chuẩn bị và làm rõ.

bim

Sau đây tôi sẽ liệt kê một số đầu mục giúp các đơn vị thiết kế có thể ứng dụng công nghệ BIM một cách dễ dàng hơn: Project Folder/File Structure:

 • Server: file trung tâm (central file), file từ các đơn vị tư vấn (consultant's files), một số file liên quan đến dự án (project-specific families, các file CAD reference drawings...
 • User's machine: lưu tại các máy tính cá nhân
Thông tin công trình: Project Base Point, Location (Sun, Shadow), True North, Level & Grid... Tổ chức mô hình (Model Organization):
 • Workset: nếu thực sự cần thiết
 • Định nghĩa các phân đoạn (Phases)
 • Tổ chức trình duyệt Project Browser
 • Tạo các biến dùng chung (Shared Parameters)
 • Tạo các file Key Note

bim

Khung nhìn mô hình (Model View): 

 • Quản lý các khung nhìn 2D, 3D
 • Các khung nhìn chi tiết Drafting Views
Bảo trì File (File Maintenance):
 • Tạo các bản sao lưu từ file trung tâm
 • Review quá trình kết hợp các file
 • Loại bỏ các View thừa
 • Purge các đối tượng không sử dụng
 • Lưu ý tạo file độc lập Detach from Central File, sau này gặp sự cố thì ta có thể thiết lập lại file trung tâm.
Hy vọng các bạn sẽ có những hướng triển khai hiệu quả hơn với phần mềm Revit, vì sử dụng phần mềm Revit không đơn thuần là dựng mô hình 3D.
FEATURED TOPIC