LOD trong BIM là gì và full bộ tiêu chuẩn quy định LOD

LOD TRONG CÔNG NGHỆ BIM

-Level of Development Specification for Buiding Information Models- Tài liệu tham khảo LOD trong BIM giúp các đơn vị liên quan trong ngành công nghiệp xây dựng (AEC Industry) xác định rõ mức độ tạo lập mô hình thông tin công trình (BIM models) ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình thiết kế và xây dựng.

LOD trong BIM

Một số mức độ LOD trong BIM:

  • LOD 100: trong giai đoạn kiểm soát xung đột (Clash Detection)
  • LOD 200: trong giai đoạn kiểm soát khối lượng (Quantity Take-off)
  • LOD 300: trong giai đoạn mô phỏng xây dựng (Construction Simulation)
  • LOD 400: trong giai đoạn quản lý cơ sở hạ tầng (Facility Management)
  • LOD 500: trong giai đoạn thể hiện bản vẽ thi công (Shop Drawing)

 

LOD trong BIM

Mời các bạn tham khảo cuốn tài liệu LOD phiên bản 2015. Hiện tại đã có phiên bản 2016.

NỘI DUNG TÀI LIỆU:

 

Hy vọng bạn đọc sẽ phần nào hiểu hơn về khái niệm LOD trong BIM được đề cập thường xuyên khi triển khai dự án xây dựng.

FEATURED TOPIC