Vẽ sàn nghiêng, sàn cong trong Revit

VẼ SÀN NGHIÊNG, SÀN CONG TRONG REVIT

Rất nhiều người dùng thắc mắc về cách vẽ sàn nghiêng, sàn cong trong Revit, và trong thực tế công trình cũng gặp rất nhiều trường hợp như này. Bài viết hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thể dễ dàng thực hành vẽ sàn nghiêng, sàn cong trong Revit một cách hiệu quả.

CÁC BƯỚC VẼ SÀN NGHIÊNG

Bước 1:Tạo một kiểu sàn kết cấu trong Revit. Ta vào Structure\Structural Floor, tạo kiểu sàn độ dày 150, vật liệu bê tông.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

Bước 2: Vẽ chu vi sàn và mũi tên chỉ độ dốc. Boundary Line: để vẽ chu vi sàn. Slope Arrow: để vẽ mũi tên chỉ độ dốc.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

Bước 3: Hiệu chỉnh thuộc tính mũi tên.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

Trong phần Specify có 2 tùy chọn:

  • Height at Tail: chế độ chênh cao đầu và đuôi mũi tên.
  • Slope: chế độ nhập góc nghiêng mũi tên.

Height Offset at Tail: cao độ ở đuôi mũi tên. Height Offset at Head: cao độ ở đầu mũi tên. Bước 4: Nhấn Finish để kết thúc tạo sàn nghiêng.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

Bước 5: Lấy đối xứng để tạo mái nghiêng, sử dụng công cụ Modify\Join 2 sàn nghiêng này với nhau.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

 

CÁC BƯỚC VẼ SÀN CONG

Bước 1: Vẽ chu vi sàn. Sử dụng công cụ Boundary Line để vẽ chu vi như hình vẽ bên dưới.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

Bước 2: Nhấn Finish để kết thúc tạo sàn.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

Bước 3: Dùng công cụ Add Point, nhập cao độ điểm Elevation.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

Bước 4: Tích lần lượt vào 2 điểm mút của sàn để đặt lại cao độ.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

Bước 5: Kết quả sau khi tích điểm.

vẽ sàn cong, sàn nghiêng trong revit

Người dùng có thể ứng dụng các cách làm trên để triển khai công trình thực tế, riêng trường hợp sàn cong không đều, ta phải xác định được tọa độ các điểm trên sàn và cao độ tương ứng để tạo sàn dễ dàng hơn.

FEATURED TOPIC