Define LOD in BIM

Define LOD in BIM

Hiểu được lượng thông tin cung cấp ở các giai đoạn khác nhau của quá trình BIM là rất quan trọng, một khi lợi ích của công nghệ này thực sự được xét đến.

Define LOD in BIM

BIM có thể mang lại hiệu quả rất lớn trong quá trình xây dựng - nhưng chỉ khi các thành viên của nhóm dự án hiểu rõ vai trò của họ. Điều này đặc biệt quan trọng khi cung cấp thông tin cho mô hình.

Trong thuật ngữ BIM tại của Anh, từ viết tắt LOD thường đề cập đến "mức độ định nghĩa", nghĩa là lượng mô hình hoặc thông tin chi tiết được cung cấp ở các giai đoạn khác nhau của dự án. Đó là một từ viết tắt đôi khi có thể bị hiểu sai, nhưng hiểu rõ về ý nghĩa và mục đích của nó là rất quan trọng. Khi bắt đầu một dự án, việc đồng ý với LOD thích hợp trong suốt vòng đời của một chương trình là trọng tâm để sử dụng BIM hiệu quả và thành công. Một điều quan trọng để hiểu về LOD là nó sẽ thay đổi trong suốt thời gian của một dự án xây dựng - với ít định nghĩa bắt buộc trong giai đoạn đầu, nhưng có thể nhiều hơn sau đó. Về mặt này, phần mềm được sử dụng trở thành một công cụ hướng dẫn quan trọng.

Define LOD in BIM

Điều này được minh họa trong bảng dưới, cho thấy quá trình thiết kế và chi tiết kết cấu tòa nhà sử dụng BIM. Ở đây, Tekla Structural Designer đã được sử dụng để phát triển định nghĩa mô hình. Trong giai đoạn đầu của dự án, phân tích kết cấu là yếu tố quan trọng nhất. Giai đoạn tiếp theo, chỉ có các kích thước của đối tượng kết cấu được định nghĩa. Khi dự án tiến triển đến các giai đoạn sau, vị trí cấu kiện, cùng với các đặc tính vật lý và hiệu suất sẽ được xác định. Thí dụ về việc phát triển thiết kế của cấu kiện cột bê tông cốt thép sử dụng phần mềm Tekla BIM.

Define LOD in BIM

Mời bạn đọc xem thêm bài viết “LOD trong BIM” để hiểu rõ hơn về các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể này. Mặt khác, việc mô hình hóa mức độ tối ưu của thông tin đảm bảo một quy trình hiệu quả cho các nhà thiết kế và chế tạo. Điều này đảm bảo các truy vấn kỹ thuật hầu như được loại bỏ, giảm sự chậm trễ và lãng phí trong quá trình xây dựng.

FEATURED TOPIC