Câu chuyện BIM tại Singapore-Đệ trình điện tử BIM E-Submissions

Câu chuyện BIM tại Singapore-Đệ trình điện tử BIM E-Submissions

Chuyển đổi ngành công nghiệp xây dựng của Singapore: từ bản vẽ giấy sang thành phố thông minh.

BIM e-submissions

Singapore có một tầm nhìn hấp dẫn và định hướng rõ ràng đến năm 2030. Kể từ năm 2003 khi việc đệ trình hồ sơ điện tử e-submissions lần đầu tiên được giới thiệu, nó đã di chuyển nhanh chóng trên hai mặt trận: cho quá trình tự động hóa tòa nhà và cải thiện năng suất xây dựng bằng cách chuyển đổi ngành công nghiệp xây dựng.

Cấp phép xây dựng

Mục tiêu của Singapore đơn giản là để thực hiện việc cấp phép xây dựng nhanh nhất trên thế giới. Chính quyền xây dựng (BCA) đã có những nỗ lực rất lớn trong năm 2007-2008, để đưa ra lộ trình về việc đệ trình điện tử BIM đầu tiên trên thế giới.

BIM e-submissions

Hệ thống đệ trình điện tử BIM giúp đơn giản hóa các công đoạn đệ trình hồ sơ xây dựng. Các nhóm dự án chỉ cần nộp một mô hình xây dựng, trong đó có tất cả các thông tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý. Trong năm 2010, có 9 cơ quan quản lý chấp nhận các mô hình 3D BIM kiến trúc để phê duyệt thông qua việc nộp hồ sơ điện tử. Tiếp theo là việc chấp nhận các mô hình BIM, cơ điện, và hệ thống ống nước (MEP) vào năm 2011. Trong năm 2013, chính phủ Singapore đã bắt đầu yêu cầu gửi mô hình BIM kiến trúc cho các dự án xây dựng lớn hơn 20.000 mét vuông. Vào năm 2015, việc đệ trình BIM sẽ được yêu cầu cho tất cả các dự án lớn hơn 5.000 mét vuông.

Nâng cao năng suất xây dựng

Một sáng kiến quan trọng liên quan của chính phủ là nâng cao năng suất của ngành xây dựng thông qua việc sử dụng BIM từ 20%-30%. Trong năm 2010, BCA đã thực hiện lộ trình BIM nhằm mục đích BIM sẽ trở nên sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng vào năm 2015. Mục tiêu lâu dài của chính phủ là tạo ra một lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng BIM của Singapore với công nghệ tiên tiến, dẫn đầu bởi các công ty lớn và được hỗ trợ bởi lực lượng lao động lành nghề và có năng lực vào năm 2020.

BIM e-submissions

Tại BIM Worldwide: Giải pháp cho hội nghị Canada tại Toronto, ông Cheng Tai Fatt-Giám đốc của BCA và William Lau-Văn phòng Kiến trúc sư William Lau đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về việc triển khai BIM và các kế hoạch BIM của thành phố năng động này cho tương lai. Năm 2013, một cuộc điều tra cho thấy 76% các doanh nghiệp xây dựng được khảo sát đã bắt đầu áp dụng BIM, và con số sẽ là 96% vào cuối năm 2015. Thông qua cuộc khảo sát cũng cho thấy trong năm 2013, 15% các công ty khảo sát sử dụng BIM trên hơn 50% dự án của họ, một sự gia tăng đáng kể so với năm 2012 khi chỉ có 4% doanh nghiệp áp dụng.

BIM e-submissions

Các ứng dụng chính của BIM ở Singapore là:

  • Thiết kế trực quan
  • Phát hiện xung đột
  • Mô hình điều phối xây dựng
  • Lập tiến độ và phân đoạn xây dựng
  • Thống kê khối lượng
  • Quản lý tài liệu, chỉ tiêu kỹ thuật
  • Phân tích thiết kế bao gồm phân tích năng lượng, năng lượng mặt trời và gió

Chiến lược phát triển BIM của chính phủ dựa trên lĩnh vực công. Nó được thiết kế để khuyến khích khu vực tư nhân bằng cách đưa ra các câu chuyện thành công và loại bỏ những trở ngại. Điều này bao gồm việc phát triển một loạt các hướng dẫn BIM trong ngành, xác định khuôn khổ pháp lý và hợp đồng cho các dự án dựa trên BIM và nghiên cứu quy trình làm việc của BIM bao gồm sự tương tác giữa tư vấn và nhà thầu để xác định các cách hợp tác khác nhau, như sự tham gia sớm hơn của nhà thầu và chuyển giao dự án tích hợp (IPD).

BIM e-submissions

Chính phủ đã nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng năng lực BIM thông qua các bước tiếp cận, tư vấn, và các chương trình đào tạo (chính phủ trợ cấp cho đào tạo BIM lên đến 50%). Nhiều trường đại học và trường cao đẳng tại Singapore có liên quan đến đào tạo và giáo dục BIM theo một cách nào đó. Chính phủ cũng khuyến khích và hỗ trợ việc phát triển các tiêu chuẩn BIM như xây dựng các chuẩn IFC. Ví dụ, BCA và buildingSMART Singapore phát triển một thư viện các công trình xây dựng và thiết kế các đối tượng cũng như các hướng dẫn hợp tác dự án.

BIM e-submissions

Cuối cùng chính phủ đã triển khai các chương trình khuyến khích đơn vị áp dụng BIM. BCA đã giới thiệu quỹ tài chính BIM trị giá 6 triệu $ Singapore trong khuôn khổ quỹ năng suất và năng lực xây dựng vào tháng 6 năm 2010. Quỹ tài chính BIM bao gồm các chi phí đào tạo, tư vấn, phần mềm và phần cứng.

Lộ trình BIM thứ 2 của Singapore

BIM e-submissions

Singapore đang xây dựng lộ trình BIM thứ hai với trọng tâm là chuyển đổi quy trình, nghiên cứu và phát triển BIM, BIM cho các nhà thầu, và BIM về quản lý cơ sở vật chất. Có những điểm tương đồng trong lộ trình này với chiến lược BIM cấp 3 của chính phủ Anh. Nguồn: http://geospatial.blogs.com