Các dự án thí điểm áp dụng BIM tại Việt Nam

Các dự án thí điểm áp dụng BIM tại Việt Nam
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 362/QĐ-BXD ngày 02/04/2018 về việc công bố danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Theo Quyết định, có 20 dự án, công trình thí điểm áp dụng BIM trong danh sách đợt này. Các công trình, dự án dự kiến áp dụng BIM ở các khâu như: Lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, hoàn công, quản lý vận hành… Kinh phí thực hiện các công trình, dự án này được lấy từ nguồn vốn: tư nhân; vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách; vốn trái phiếu chính phủ… Danh sách các dự án lần lượt là: các dự án thí điểm áp dụng BIM tại Việt Nam các dự án thí điểm áp dụng BIM tại Việt Nam Để triển khai áp dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng, ngày 22/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ-TTg phê duyệt Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình với quan điểm Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để các chủ thể liên quan áp dụng BIM, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Nguồn: bim.gov.vn