Bảng tuần hoàn BIM

Bảng tuần hoàn BIM

Lấy cảm hứng từ bảng tuần hoàn các yếu tố hóa học, NBS (the National Building Specification in UK) gần đây đã đưa ra một hướng dẫn trực quan về các thuật ngữ và khái niệm chính mà bạn có thể gặp phải trên đường hướng tới việc triển khai BIM. Trong bảng tuần hoàn BIM, chúng tôi ghi lại các giai đoạn cần thiết cho sự hợp tác chặt chẽ hơn (quá trình và con người) thông qua công nghệ, tiêu chuẩn và các công cụ hỗ trợ. Bảng này được thiết kế như một tài liệu tham khảo hữu ích, lý tưởng để in ra và gắn trên tường hoặc chia sẻ kỹ thuật số, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch ứng dụng BIM tại đơn vị. Bảng tuần hoàn BIM được phân thành các nhóm chính:

Chiến lược (Strategy)

Suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được từ BIM và làm thế nào và tại sao bạn có thể thực hiện một chiến lược (và từ đó, nền tảng cơ bản, quy trình, công nghệ, công cụ và con người) là cơ bản cho sự thành công của bạn. Chiến lược của bạn có thể là duy nhất, phụ thuộc nhiều vào các trình điều khiển - cho dù là cải thiện việc ra quyết định, cung cấp thông tin phối hợp tốt hơn hay đơn giản là giảm sử dụng giấy.

Nền tảng (Foundations)

Để phát triển nền tảng vững chắc, bạn cũng cần xem xét cách tiếp cận quản lý sản xuất, phân phối và chất lượng thông tin xây dựng trong môi trường dữ liệu chung (CDE), đảm bảo mọi người có thể truy cập vào cùng một dữ liệu. Xem xét quá trình mua sắm phù hợp để thiết lập môi trường hợp tác tốt nhất - bạn sẽ tiếp cận theo cách nào khi quản lý mô hình, quyền sở hữu trí tuệ và quản lý dữ liệu, trách nhiệm về lỗi (dựa vào dữ liệu được cung cấp), trách nhiệm pháp lý và quyền sở hữu ?

Cộng tác (Collaboration)

Bạn sẽ cần phải xem xét các công cụ kỹ thuật số (Di) sẽ cho phép bạn hợp tác hiệu quả, cũng như thái độ của đội ngũ BIM, có thể đòi hỏi thay đổi văn hoá và hành vi (Cu). Đảm bảo bạn có thể sử dụng các dữ liệu đầu ra từ người khác trong nhóm dự án và hiểu được Khả năng tương tác (St) của nó.

Quy trình (Process)

Lý tưởng này đạt được bằng cách hiểu các yêu cầu thông tin trong toàn bộ vòng đời của dự án - từ sự đánh giá và lấy yêu cầu (As) và chuyển giao (De), cho đến việc bảo trì và vận hành (Ma) - để đạt được giá trị tốt nhất thông qua toàn bộ thời gian dự án. Môi trường dữ liệu chung (CDE) nằm ở trung tâm, cung cấp phương tiện để thu thập, lưu trữ và phân phối thông tin giữa các nhóm dự án, đảm bảo rằng tất cả mọi người đang làm việc với cùng một thông tin. Xem xét trao đổi thông tin (In) - làm thế nào, khi nào và ở dạng nào khách hàng yêu cầu nó?

Con người (People)

Yếu tố con người thường bị bỏ qua khi nói đến chiến lược BIM. Cũng như bất kỳ quá trình quản lý thay đổi nào, bạn cần phải cung cấp thông tin liên lạc rõ ràng cho đồng nghiệp của bạn là tại sao lựa chọn BIM và bạn định thực hiện BIM như thế nào. Hãy đảm bảo rằng bạn biết cách chia sẻ thành công giữa các nhóm làm việc và cung cấp các hỗ trợ và đào tạo cần thiết cho họ khi có yêu cầu, lưu ý rằng một số người sẽ yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn và sẽ được khuyến khích hơn những người khác. Hãy dẫn dắt bằng ví dụ, và cung cấp sự đảm bảo, hỗ trợ cho đội ngũ nhân sự BIM.

Công nghệ (Technology)

Đảm bảo rằng bạn có đúng công nghệ để hỗ trợ mục tiêu thực hiện BIM. Trong khi BIM không chỉ là công nghệ thú vị mà còn là một yếu tố quan trọng quyết định thành công. Cùng với các cuộc thảo luận về phần mềm và phần cứng, khi bạn chuyển sang môi trường số, hãy cân nhắc cách thức và cách nào để lưu dữ liệu, cách tốt nhất để chia sẻ và truy xuất thông tin một cách an toàn.

Tiêu chuẩn (Standards)

Ngày càng có nhiều quốc gia đang áp dụng BIM - như là một cách tiếp cận từ trên xuống như yêu cầu BIM ở cấp chính phủ hoặc cách tiếp cận từ dưới lên như nhu cầu từ chuỗi cung ứng. Các yếu tố được hỗ trợ bởi các tài liệu, tiêu chuẩn, khuôn khổ và các giao thức hỗ trợ mạnh mẽ, trong đó chính phủ Anh đã đưa ra yêu cầu dùng BIM.

Công cụ hỗ trợ (Enabling Tools)

Xem xét các công cụ hỗ trợ để giúp thiết kế, phát triển, cung cấp và duy trì tài sản được xây dựng. Bạn có thể yêu cầu một số công cụ khác nhau cho các tác vụ và chức năng cụ thể vì không có một phần mềm nào đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn, vì vậy hãy suy nghĩ cẩn thận. Đảm bảo rằng các công cụ bạn sử dụng có thể tương tác và cho phép bạn trao đổi thông tin với các hệ thống hiện có hoặc mới và thông tin để truyền từ bên này sang bên khác.

Tài nguyên (Resources)

Internet và các phương tiện truyền thông xã hội đã tạo ra một cộng đồng trực tuyến có giá trị hỗ trợ. Có rất nhiều diễn đàn trực tuyến và các nhóm người sử dụng, tất cả nhằm chia sẻ những gợi ý hữu ích, các hướng dẫn cũng như một loạt các sự kiện offline thường niên. Nguồn: https://www.thenbs.com/
FEATURED TOPIC