5 tính năng phân tích kết cấu trong Revit

5 TÍNH NĂNG PHÂN TÍCH KẾT CẤU TRONG REVIT

Tính năng phân tích kết cấu trong Revit dựa trên công nghệ điện toán đám mây cũng được xem như một phần của quy trình BIM. Các kết quả phân tích có thể được quan sát và mở rộng trong phần mềm Revit, sự ngắt quãng liên quan tới quy trình làm việc của kỹ sư, người thiết kế sẽ được giảm thiểu tối đa.

phân tích kết cấu trong Revit

 

Sau đây là 5 tính năng hiệu quả trong việc phân tích kết cấu trong Revit:

1. Phân tích toàn bộ sơ đồ tính hoặc một phần

Nhờ việc chọn lựa vùng phân tích, các liên kết sẽ được tự động tạo ra, giúp tách rời so với mô hình kết cấu tổng thể.

phân tích kết cấu trong Revit

 

2. Kiểm tra mô hình phân tích

Trước khi định nghĩa các tham số phân tích, tính năng phân tích trực tuyến này sẽ lấy sơ đồ tính từ phần mềm Revit và sẽ được kiểm tra, xác nhận trước khi mô hình được tải lên.

phân tích kết cấu trong Revit

Quá trình này đảm bảo mô hình tính không gặp phải những sai sót và kết quả nội lực có mức độ tin cậy cao.

3. Hai cách phân tích có thể được thực hiện

  • Phân tích tĩnh
  • Phân tích trọng lực: là cách phân tích đơn giản

 

phân tích kết cấu trong Revit

 

4. Chạy song song các phân tích nhằm nâng cao hiệu suất

Như truyền thống, ta chỉ cần tập trung vào một phân tích, tuy nhiên với việc phân tích kết cấu cho Revit thì các kỹ sư có thể chạy cả phân tích tĩnh, phân tích trọng lực trực tuyến. Việc phân tích được thực hiện, người thiết kế có thể làm các thuyết minh tính toán trong khi vẫn chạy phân tích khác với các thông số khác nhau.

phân tích kết cấu trong Revit

 

phân tích kết cấu trong Revit

Bạn có thể tạo thêm phân tích mới:

phân tích kết cấu trong Revit

hoặc khi mô hình đã sẵn sàng được tải lên, bạn có thể tạo mới phân tích trên website:

phân tích kết cấu trong Revit

phân tích kết cấu trong Revit

5. Dễ dàng quan sát kết quả phân tích

Bạn có thể quan sát dưới định dạng HTML hoặc pdf, và bạn có thể tải kết quả về.

phân tích kết cấu trong Revit

 

phân tích kết cấu trong Revit

Bạn có thể hiển thị thêm các thông tin nội lực cần thiết cho các đối tượng:

phân tích kết cấu trong Revit

phân tích kết cấu trong Revit

 

phân tích kết cấu trong Revit

phân tích kết cấu trong Revit

Quá trình phân tích và lưu trữ cũng dễ dàng được thực hiện trên phần mềm Revit, các hộp thoại Result Manager và Result Explorer sẽ giúp người dùng quản lý thiết kế được hiệu quả hơn.

phân tích kết cấu trong Revit

phân tích kết cấu trong Revit

phân tích kết cấu trong Revit

Kết quả phân tích kết cấu sẽ được lưu trữ như sau:

  • Locally: trên phần mềm Revit
  • Remotely: trên trang web trực tuyến
  • Cả hai cách trên

phân tích kết cấu trong Revit

phân tích kết cấu trong Revit

 

FEATURED TOPIC