4 thách thức khi lựa chọn BIM và cách vượt qua từng thách thức

Mô hình thông tin công trình BIM đang phát triển với một tốc độ nhanh chóng và các công ty đang ngày càng nhận ra giá trị của BIM trong sản xuất xây dựng. Khái niệm mới này hứa hẹn sẽ giải quyết các vấn đề tốt hơn, giao tiếp hiệu quả hơn và xây dựng dự án nhanh hơn với chi phi hiệu quả hơn. Từ giai đoạn phác họa ban đầu cho đến thiết kế, xây dựng và xuyên suốt vòng đời dự án, BIM đảm bảo việc ra quyết định tốt hơn. Nhưng khi các công ty xây dựng lựa chọn BIM ở thời điểm ban đầu, họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn như:

1. Thiếu chuyên môn

Khi tiến hành điều tra khảo sát, rất nhiều các công ty xây dựng đã có những báo cáo khác nhau về thách thức và rào cản mà họ phải đối mặt trong khi kết hợp BIM.

Thứ nhất, khái niệm BIM còn khá mới mẻ so vớinhiều người, và họ sẽ gặp nhiều vướng mắc khi triển khai. BIM đã được hiểu theo những chiều hướng phức tạp hơn. Tuy nhiên, thách thức khó khăn nhất là thiếu năng lực. Những người trong ngành xây dựng thiếu các kiến thức chuyên môn và kiến thức để thực hiện khái niệm mới này.

2. Ngại thay đổi

Để kết hợp BIM, một cách thức làm việc cởi mở thực sự cần thiết giữa các bên liên quan của dự án. Trong ngành xây dựng, nơi các nhà quản lý dự án dành phần lớn thời gian ngoài công trường và làm việc theo cách của họ. Tuy nhiên trong trường hợp áp dụng BIM, những người quản lý dự án cần phải tuân theo các hướng dẫn và quy trình nghiêm ngặt. Đây cũng là một trong những thách thức đối với các công ty mới dùng BIM tại Việt Nam.

3. Quản lý thông tin

Một thách thức khác mà các công ty phải đối mặt là việc quản lý thông tin và tài nguyên trong quá trình thực hiện BIM.

Công ty phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp và thầu phụ cũng phải nắm được công nghệ này và tuân thủ đúng nguyên tắc thực hiện. Sự tham gia của các bên như nhà cung cấp và nhà thầu phụ sẽ dẫn đến việc phải quản lý nhiều thông tin hơn. Do vậy các đơn vị cần sáng suốt lựa chọn những đối tác giàu kinh nghiệm để hỗ trợ về trình độ, kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực.

4. Chi phí phát sinh

Chi phí phần mềm BIM và sự không tương thích với các phần mềm khác cũng là rào cản mà các công ty cần phải lường trước khi chọn BIM. Những thách thức như lỗi phần mềm hoặc các phương thức lập mô hình không chính xác do thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng mô hình 3D.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các công ty đang triển khai BIM cần phải thay đổi quy trình làm việc. Để thực hiện những sự thay đổi cần thiết này, chi phí sẽ được phát sinh. Và các công ty đang boăn khoăn nhiều hơn về chi phí sau khi thực hiện BIM. BIM cần được nhìn nhận từ quan điểm của giá trị gia tăng. Việc triển khai BIM kèm các phần mềm BIM sẽ gây ra sự thay đổi trong ngành công nghiệp xây dựng. Tuy nhiên lợi ích lâu dài là không thể chối cãi được.

Xem thêm: BIM là gì? Revit là gì?    

FEATURED TOPIC